Išmintingi, godūs ir keisti žmonės

1228 Kerbelytė Bronislava