Bendrosios rekomendacijos reguliuojamojo drenažo inovacijai diegti

1141 Valerijus Gasiūnas, Stefanija Misevičienė, Nijolė Bastienė, Inga Adamonytė, Vilija Aleknevičienė, Rimas Magyla