Vertę vartotojui kuriančių turinio marketingo sprendimų modeliavimas turizmo paslaugų kontekste

  • VardasRūta
  • PavardėRepovienė
  • Vadovasdoc. dr. Aušra Pažėraitė
  • Data2022-04-07
  • KryptisVadyba

Anotacija

Aplinkos ir visuomenės pokyčiai skatina naujų marketingo koncepcijų atsiradimą ir esamų transformavimą. Viena iš aktualiausių, glaudžiai su šiais pokyčiais susijusių koncepcijų, yra turinio marketingas. Žvelgiant į turinio marketingą, pastebimos nuorodos į kitą, itin svarbią marketingo disciplinoje koncepciją ‒ vertės vartotojui kūrimą. Šiuolaikinės organizacijos, norėdamos būti sėkmingos ir gauti vertę iš vartotojo, pirmiausia – turi kurti vertę vartotojui. Dėl šios priežasties, vertė vartotojui yra prielaida visoms kitoms vertėms Nors turinio marketingo koncepcija remiasi vertingo turinio vartotojui kūrimu, tarp turinio marketingo ir vertės vartotojui teorinių nuostatų esama sąsajų, o vertės vartotojui kūrimas vaidina reikšmingą vaidmenį marketinge, pastebimas mokslinių diskusijų apie vertę kuriančius turinio marketingo sprendimus trūkumas. Todėl disertacijoje tiriama, kokios yra vertę kuriančių turinio marketingo sprendimų modeliavimo prielaidos ir kaip modeliuojant turinio marketingo sprendimus kurti vertę vartotojui. Teorinės analizės pagrindu suformulavus vertę kuriančių turinio marketingo sprendimų modeliavimo prielaidas ir empiriškai ištyrus turinio marketingo sprendimų taikymą vertės vartotojui kūrime, sudarytas turinio marketingo sprendimais grįstą vertės vartotojui kūrimo modelis. Moksline prasme, modelis yra prasmingas praplečiant žinias ir apibrėžiat dviejų koncepcijų, turinio marketingo ir vertės vartotojui, sąsajas. Praktine prasme, modelis nurodo turinio marketingo sprendimų, kaip veiksmingo vertės vartotojui kūrimo įrankio, taikymo galimybės ir gaires turizmo paslaugų organizacijoms, modeliuojančios šiuos sprendimus.
Raktiniai žodžiai: turinio marketingas; vertė vartotojui; turizmo paslaugos.

Išsamiau