Lietuvos Šiaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919-1940 m. (Istorija 05 H)

  • VardasMindaugas
  • PavardėNefas
  • Vadovasprof. dr. Jonas Vaičenonis
  • Data2017-09-28
  • KryptisIstorija

Anotacija

Disertacijoje yra nagrinėjama paramilitarinės organizacijos – Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919–1940 m. Remiantis istoriografija ir iki šiol tik epizodiškai nagrinėtais šaltiniais pateikiamas platus organizacijos veiklos ir jos paveikumo vaizdinys. Kovų dėl Nepriklausomybės metu įkurta organizacija joms pasibaigus savo veiklos nenutraukė ir ją vykdė ne tik karinėje, bet ir kultūrinėje, sportinėje sferose. Tyrime mėginama nustatyti priežastis lėmusias šios organizacijos įsitvirtinimą Lietuvos visuomenėje ir veiklą iki pat sovietinės okupacijos, nepaisant vykusių politinių pokyčių. Siekiama nustatyti kokia apimtimi šauliškoji ideologija paveikė Lietuvos visuomenę ir atskiras jos grupes. Šaulių ir jų propaguotos ideologijos santykio su kitomis grupėmis: politinėmis partijomis, valdžios institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir tautinėmis bendruomenėmis, analizė leidžia nustatyti jos paveikumo lygį. Tyrime daug dėmesio skiriama LŠS formavimosi aplinkybėms, procesas lyginamas su kitų Vidurio ir Rytų Europoje veikusių paramilitarinių organizacijų raida. Apžvelgiamos priemonės kurių pagalba visuomenėje buvo skleidžiamos šauliškosios idėjos, jų paveikumas vertinamas atsižvelgiant į bendrą LŠS raidą.

Išsamiau