Istorinė trauma šiuolaikiniuose romanuose anglų ir lietuvių kalba (Filologija 04 H)

  • VardasAurelija
  • PavardėDaukšaitė
  • VadovasProf. dr. Ingrida Žindžiuvienė
  • Data2017-05-26
  • KryptisFilologija

Anotacija

Disertacijos tikslas ― išanalizuoti trauminės patirties, susijusios su istoriniais įvykiais, tokiais kaip Antrasis pasaulinis karas, Holokaustas, tremtis po Antrojo pasaulinio karo ir Rugsėjo 11-oji, vaizdavimą šešiuose šiuolaikiniuose romanuose anglų ir lietuvių kalba, kuriuos būtent ir sieja istorinės traumos tematika: Tatianos de Rosnay „Sarah’s Key“ (2008), Sigito Parulskio „Tamsa ir partneriai“ (2012), Vlado Kalvaičio „Sustiprinto režimo barakas“ (2011), Richardo Flanagano „The Narrow Road to the Deep North“ (2015), Don DeLillo „Falling Man“ (2008) ir Amy Waldman „The Submission“ (2012).
Naudojamas interpretacinis metodas ir aprašomoji analizė. Traumos teorija ir atminties studijos pasitelkiamos kaip teorinė ir metodologinė prieiga, kurią sudaro įvairios skirtingų mokslo sričių sąvokos ir idėjos.
Kūrinių analizė atskleidė:
 Per individualias veikėjų patirtis romanai atspindi kolektyvines ar nacionalines traumas: jų vaizdavimas remiasi realaus fizinio ir psichologinio patirtos traumos poveikio imitavimu.
 Tiesioginė trauminė patirtis, vaizduojant fizinį ir psichologinį patirtos traumos poveikį, perteikiama Kalvaičio, Flanagano ir DeLillo romanuose.
 Netiesioginė trauma, imituojant psichologinį poveikį ir potrauminius simptomus, atskleidžiama de Rosnay, Parulskio ir Waldman romanuose.
 Romanų analizė neatskleidė pastovių tendencijų vaizduojant istorinę trauminę patirtį, nes tam pasitelkiamos priemonės gali labai skirtis vaizduojant net ir to paties tipo traumą ir tikriausiai priklauso nuo individualių autorių pasirinkimų.
 Visuose analizuotuose romanuose yra ryšys tarp trauminės patirties ir meno, nes jų veikėjai per meną ar kūrybą pri(si)mena trauminę patirtį ir bando ją įveikti.

Išsamiau