Darbdavio patrauklumo raiškos organizacinėje kultūroje formavimas

  • VardasLaima
  • PavardėBarkauskė
  • Vadovasprof. dr. Irena Bakanauskienė
  • Data2022-03-03
  • KryptisVadyba

Anotacija

Disertacijoje nagrinėjama darbdavio patrauklumo raiškos organizacinėje kultūroje tema, sprendžiant mokslinę problemą, kaip užtikrinti darbdavio patrauklumą įmonėje per organizacinę kultūrą, orientuojantis į potencialių ir esamų darbuotojų lūkesčius. Ieškant patrauklaus darbdavio ir organizacinės kultūros sąsajų, analizuojamos darbdavio patrauklumo ir organizacinės kultūros sampratos. Remiantis moksliniais šaltiniais, pateikiama darbdavio patrauklumo sąvoka ir darbdavio patrauklumą lemiantys bruožai, pristatoma organizacinės kultūros sąvoka ir organizacinės kultūros sandaros elementai, atskleidžiami organizacinės kultūros elementų raiškos priemonių analizės rezultatai, struktūruojamos darbdavio patrauklumo su organizacine kultūra sąsajos ir parengiama teorinė darbdavio patrauklumo sąsajų su organizacine kultūra schema. Siekiant įvertinti teorinį darbdavio patrauklumo sąsajų su organizacine kultūra schemos praktinį pritaikomumą, disertacijoje atliekamas mišraus dizaino tyrimas, kuriuo remiantis, įvertinamas darbdavio patrauklumas nustatant darbuotojų lūkesčius darbdavio patrauklumo atžvilgiu bei atliekama įmonių gerosios praktikos pavyzdžių analizė, identifikuojant organizacinės kultūros elementus, kurie yra svarbūs darbdavio patrauklumo formavimui įmonėje. Remiantis disertacijos tyrimo rezultatais, aprobuojama darbdavio patrauklumo bruožų raiškos formavimo organizacinėje kultūroje schema, atliepianti IT ir IRT sektoriaus darbuotojų lūkesčius ir pristatanti praktines jos įgyvendinimo galimybes Lietuvos organizacijose.

Išsamiau