Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos stiprinimas (Vadyba 03 S)

  • VardasEvelina
  • PavardėGulbovaitė
  • VadovasDoc. dr. Jolita Vveinhardt
  • Data2016-12-22
  • KryptisVadyba

Anotacija

Disertaciniame darbe nagrinėjama asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos stiprinimo problema. Atlikus išsamią empirinių tyrimų, juose taikytų instrumentų bei jų struktūros lyginamąją analizes, sukonstruotas klausimynas darbuotojams, integruojantis skirtingas vertybių kongruencijos vertinimo metodikas, išsamų asmeninių ir organizacinių vertybių sąrašą bei subjektyvaus požiūrio į darbą, organizacijos veiklos rezultatus ir organizacijos klimatą indikatorius. Lietuvių, anglų ir rusų kalbomis parengtas klausimynas taikytinas multikultūrinėse organizacijose. Sukonstruotas interviu klausimynas vadovams, leidžiantis identifikuoti su vertybėmis susijusias organizacijos praktikas ir padedantis atskleisti vertybių kongruencijos ir/arba atotrūkio priežastis organizacijoje. Klausimynų tinkamumas pagrįstas Lietuvos ir užsienio mokslininkų bei praktikų ekspertinio vertinimo rezultatais. Klausimynai apjungti į kompleksinį asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos diagnostinį instrumentą. Siekiant nuosekliai stiprinti asmeninių ir organizacinių vertybių kongruenciją, sukonstruotas ir empiriškai pagrįstas kompleksinis asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos stiprinimo modelis, pateikiant jo praktinio taikymo principus ir logiką organizacijose. Kiekybiškai ir kokybiškai ištyrus asmeninių ir organizacinių vertybių kongruenciją penkiolikoje skirtingo tipo organizacijų Lietuvoje ir užsienyje, atskleistos asmeninių ir organizacinių vertybių atotrūkio latentinės priežastys ir suformuoti vadybiniai sprendimai asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijai stiprinti.

Išsamiau