Amerikos lietuvių bendruomenės audio-vizualinės žiniasklaidos raida 1944-1990 m. (Istorija 05 H)

  • VardasIna
  • PavardėĖmužienė
  • Vadovasprof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
  • Data2018-10-16
  • KryptisIstorija

Anotacija

Disertacijoje analizuojama dar netyrinėta lietuvių diasporos JAV gyvenimo dalis, elektroninė komunikacija. Pirmą kartą pristatomos lietuvių diasporos radijo ir tv programos ir jų istorija, analizuojama jų veikla ir sąveikos su bendruomene. Darbo objektas yra JAV transliavusios radijo ir tv programos, skirtos vidinei lietuvių išeivijos komunikacijai. Šio tyrimo pagrindą sudaro, tyrimo eigoje darbo autorės fiksuotos, 58 radijo programos ir jų grupės bei 2 televizijos programos.
Šio tyrimo tikslas yra: išanalizuoti JAV lietuvių audio – vizualinių žiniasklaidos priemonių veiklos principus, organizacinius mastus, formas ir poveikį JAV lietuvių bendruomenei.
Šio tikslo siekiama išsikeliant šiuos uždavinius: pristatyti JAV federalinės valdžios politiką tautinių mažumų audio – vizualinių žiniasklaidos priemonių kūrėjų atžvilgiu; Išsiaiškinti JAV Lietuvių Bendruomenėje kuriamą elektroninių komunikacijos priemonių „strategiją“ ir jai keliamus tikslus; Rekonstruoti JAV lietuvių bendruomenės audio – vizualinių komunikacijos priemonių erdvę, jos organizavimo principus, politiką, kuriamą koncepciją; Išanalizuoti radijo transliacijų vaidmenį lūžiniais lietuvių diasporos raidos etapais ir ištirti jų sąsajas; Analizuojant radijo ir televizijos turinį, atskleisti opiausias lietuvių diasporinės bendruomenės problemas bei radijo ir TV bandymus jas spręsti; Atskleisti audio – vizualinės žiniasklaidos įtaką/vaidmenį/reikšmę išeivijos kultūriniam, socialiniam, politiniam gyvenimui.

Išsamiau