Psichologija

Psichologijos bakalauro studijų programos paskirtis – parengti kvalifikuotus psichologus, gebančius moksliškai bei etiškai taikyti psichologines žinias įvairiose srityse. Programa „Psichologija“ yra skirta sudaryti palankias sąlygas pilietinėms pažiūroms formuotis, išugdyti gebėjimus, reikalingus darbui su žmonėmis. Studijuojami privalomi ir pasirenkami bendrieji bei specialybės dalykai. Studijų metu studentai atlieka praktiką, kurios metu susipažįsta su psichologo darbu įvairiose institucijose, pritaiko teorines žinias darbo aplinkoje.

  • Fakultetas: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121JX039
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Psichologija
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados
  • Vykdymo vieta: Kaunas