VMU Map

 –  Building accessible for persons with reduced mobility
 –  Building accessible for persons with visual impairments
 1. K. Donelaičio str. 58

 2. K. Donelaičio str. 52

 3. S. Daukanto str. 28

 4. V. Putvinskio str. 23

 5. Jonavos str. 66

 6. Muitinės str. 7

 7. S. Daukanto str. 25

 8. S. Daukanto str. 27

 9. Gimnazijos str. 7

 10. Taikos pr. 119

 11. V. Čepinskio str. 5

 12. Vileikos str. 8

 13. Vytauto pr. 71

 14. Ž. E. Žilibero str. 4, Kaunas

 15. Studentų str. 11, Akademija

 16. Studentų str. 15, Akademija

 17. Universiteto str. 10, Akademija

 18. Universiteto str. 10A, Akademija

 19. Universiteto str. 10B, Akademija

 20. Universiteto str. 10C, Akademija

 21. Universiteto str. 8A, Akademija

 22. Universiteto str. 9, Akademija

 23. Universiteto str. 9A, Akademija

 24. Studentų str. 13, Akademija

 25. Studentų str. 15A, Akademija

 26. Studentų str. 7, Akademija

 27. Studentų str. 5, Akademija

 28. Jaunimo str. 4-119, Ringaudai

 29. Studentų str. 1, Akademija

 30. Universiteto str. 8, Akademija

 31. Universiteto str. 6, Akademija

 32. T. Ševčenkos str. 31, Vilnius

 33. A. Vivulskio str. 36, Vilnius

 34. Technikos str. 2 Keleriškių k. Kėdainių m. sen. Kėdainių r. sav.

 35. Birutės av. 23, Palanga

 36. Rapsų str. 7, Ringaudai

 37. Šetenių str. 2 Vilainių sen., Kėdainių r. sav.

 38. Rūgšteliškio str. 6 Tauragnų sen. Utenos r. sav.

 39. Keleriškių k. Kėdainių m. sen. Kėdainių r. sav.

 40. Ž. E. Žilibero g. 2 , Kaunas