Valdas Adamkus

Garbės daktaras / Honorary Doctor (Suteiktas vardas 2001-12-18)