Partners and Sponsors

Vytautas Magnus University is closely collaborating with various partners. Seeking mutual cooperation, VMU encourages and develops relations with public institutions, including both Lithuanian and foreign high schools, gymnasiums, colleges and universities around the world. Funds provided by sponsors are used for various community events, social projects and scholarships supporting the most talented students.

Partners

 • Energetinio saugumo centras
 • Europos humanitarinis universitetas
 • Europos lietuvių kultūros centras Vokietijoje
 • Global Lithuanian Leaders
 • Goethe-Institut Vilnius
 • „Intelligent Media“
 • „Instituto Camoes Portugal“
 • Istorinė LR Prezidentūra Kaune
 • JAV lietuvių bendruomenė
 • Kauno dailininkų paramos fondas
 • Kauno darbo birža
 • Kauno miesto muziejus
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kauno šokio teatras „Aura“
 • Kauno valstybinis dramos teatras
 • Kauno valstybinė filharmonija
 • Kauno valstybinis lėlių teatras
 • Lenkijos institutas Vilniuje
 • Lietuvos teisininkų draugija
 • Lietuvos energetikos institutas
 • „LISS programa“
 • LR Krašto apsaugos ministerija
 • LR Seimo kanceliarija
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 • LR Užsienio reikalų ministerija
 • Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
 • Tarptautinis Kauno kino festivalis
 • „Trys milijonai“
 • Vokietijos lietuvių bendruomenė
 • Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas
 • Vokietijos Heseno žemės literatūros taryba
 • V&scccaron;Į „Kauno Dainavos poliklinika“
 • Vytauto Didžiojo karo muziejus
 • VšĮ „Artkomas“
 • VšĮ „Kompetencijų tyrimo akademija“
 • VšĮ „Kultūros kiemas“
 • VšĮ „NVO teisės institutas“
 • VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“
 • Biršono savivaldybė
 • Magnusson & Partners
 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 • AIESEC Lietuva Kauno filialas
 • VšĮ „Kitas variantas“
 • Kultūros laida „Alchemija“
 • Caritas
 • G_Vine

VMU Student Scholarship Foundations Established by Sponsors

 • Liūtas and Francoise Mockūnai Foundation
 • J. Smilgevičius Foundation
 • V. Jurgutis Foundation
 • V. Jankūnaitė Foundation
 • Hermis-Capital Foundation
 • J. Čepinskis Foundation
 • V. Kuprevičius Foundation
 • S. Lozoraitis Foundation
 • A. Smetona Foundation
 • C. M. Gruodis Support Foundation
 • A. and R. Gaškai Support Foundation
 • St. Petersbourg (Florida) Lithuanian Community Foundation
 • Bronius Kviklys’ Scholarship by the Vydūnas Youth Foundation (Chicago)
 • Birutė Ciplijauskaitė Scholarship by the Vydūnas Youth Foundation (Chicago)
 • ZIP Travel Foundation
 • Nordia Baublys & Partners Foundation