Jonas Mekas

Garbės daktaras / Honorary Doctor (Suteiktas vardas 1997-10-30)