Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92933
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Barkauskaitė, Marijona;Šadauskas, Vilius
Title: Jonas Laužikas – neįgaliųjų „mokslinimo ir auklėjimo“ pradininkas Lietuvoje
Other Title: Jonas Laužikas – the initiatior of ‘teaching and upbringing’ of the disabled in Lithuania
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, T. 129, nr. 1
Extent: p. 61-76
Date: 2018
Keywords: Nenormalus vaikas;Negalią turintys vaikai;Mokslinimas;Įtraukusi ugdymas;Disabled child;Upbringing;Teaching;Inclusive education
Abstract: a. Jono Laužiko gyvenimas ir veikla, jo pedagoginis palikimas yra vienas iš reikšmingiausių švietimo istorijos teorinių šaltinių, taip pat vienas iš asmenybės gyvenimo pavyzdžių, kuriais remtasi įgyvendinant švietimo reformą 1991 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, numatant ir sprendžiant struktūros, turinio, proceso kaitos gaires, stabdant sovietinį skaidymo, diferenciacijos procesą ir įtvirtinant „vienijančio integruojančio principo skleidimą“. Straipsnyje aptariamos Jono Laužiko idėjos ir darbai, davę pradžią neįgaliųjų vaikų „mokslinimui ir auklėjimui“ atliepiant „visybinio ugdymo“ principą
The life and activities of Jonas Laužikas, the Professor’s pedagogical heritage is one of the most significant theoretical sources in the history of education. His life has also served as an example for the educational reform undertaken in 1991, after the Restoration of the Lithuanian Independence, aimed at the guidelines to anticipate and address the structural, content and process changes by stopping the soviet process of fragmentation and differentiation and advocating consolidation through ‘the spread of the unifying and integrating principle’. The present article discusses the ideas and works of Jonas Laužikas who initiated the ‘teaching and upbringing’ of disabled children in response to the principle of ‘holistic education’. The aim of the study was to reveal the efforts and scientific work of Jonas Laužikas in consolidating the systematic ‘teaching and upbringing’ of disabled children. The methodology of the research is based on the analysis of the texts of the Professor Laužikas and his students’ and former colleagues’ opinions as well as the evaluation of the Teacher’s scientific heritage and the example of the personality for the past and present state education. The qualitative research was based on the content analysis method. The attitude and scientific pedagogical activity of Laužikas have opened up and expanded new directions in the pedagogy of Lithuania: experimental, social, defectological, therapeutic, as well as of special pedagogy and psychology. [...]
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/p.2018.05
http://dx.doi.org/10.15823/p.2018.05
http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/826/368
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.97 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

28
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.