Search Researchers

Most viewed
 • Researcher
  Ivanovas, Bernaras
  Nebedirbantis / Not working anymore
 • Researcher
  Kiršienė, Julija
  Darbuotojas / EmployeeMokslų daktarė / Doctor of Sciences (2003 m.); Profesorė / Professor (2010 m.)
  Sutarčių teisė; Teisininkų etika; Finansinio turto nuosavybės teisiniai aspektai; Contract law; Legal ethics and professionalism; Law and technologies
 • Researcher
  Kriaučiūnienė, Zita
  Darbuotojas / Employee
  Bioekonomikos tyrimų institutas / Bioeconomy Research Institute
  ;
  Sveikas dirvožemis / Soil health; Žemės ūkio augalų liekanos / Crop residues; Žemės dirbimas / Soil management; Augalų alelopatija / Plant allelopathy; Biologiniai preparatai / Biopreparations; Tikslioji žemdirbystė / Precision agriculture; Augalų produktyvumas / Crop productivity; Organinės mėsos ir kaulų miltų trąšos / Organic meat and bone meal fertilisers; Juostinis žemės dirbimas ir sėja; Informacinės technologijos, mobilios aplikacijos žemės ūkyje; Žemės ūkio poveikio dirvožemiui ir aplinkai vertinimas; Tausojamasis žemės dirbimas; Dirvožemio savybės
    2399WOS© Citations 372Scopus© H-Index 11Scopus©   93Scopus© Cited By 383Scopus© Citations 428Scopus©   44
 • Gabių vaikų ugdymas; Kokybiniai tyrimai; Mokytojų lyderystė; Mokymosi aplinkos; Education of gifted children; Qualitative research; Learning-friendly environment; Teacher leadership
    1781  997WOS© Citations 20Scopus© H-Index 4Scopus©   15Scopus© Cited By 37Scopus© Citations 41Scopus©   23
 • Researcher
  Kalpokas, Ignas
  Darbuotojas / Employee
  Viešosios komunikacijos katedra / Department of Public Communications
  ;
  Humanitarinių mokslų fakultetas / Faculty of Humanities
  ;
  Vytauto Kavolio transdisciplininis socialinių ir humanitarinių mokslų institutas / Vytautas Kavolis Interdisciplinary Research Institute
  Mokslų daktaras (2015 m.) / Doctor of Sciences; Docentas (2019 m.) / Associate Professor
  Politinė komunikacija; Duomenys ir internetinės platformos; Informacinis karas; Medijų ir politinė filosofija; Political communication; Data and online platforms; Information warfare; Political and media philosophy
    1771  1187WOS© Citations 18Scopus© H-Index 5Scopus©   7Scopus© Cited By 76Scopus© Citations 79Scopus©   22
Most downloaded
 • Researcher
  Kiršienė, Julija
  Darbuotojas / EmployeeMokslų daktarė / Doctor of Sciences (2003 m.); Profesorė / Professor (2010 m.)
  Sutarčių teisė; Teisininkų etika; Finansinio turto nuosavybės teisiniai aspektai; Contract law; Legal ethics and professionalism; Law and technologies
 • Įtraukusis ugdymas; Specialusis ugdymas; Vaiko gerovė; Inclusive education; Special needs education; Child welfare
    1498  1271Scopus© H-Index 4Scopus©   19Scopus© Cited By 29Scopus© Citations 29Scopus©   15WOS© Citations 10
 • Researcher
  Česnavičienė, Juratė
  Darbuotojas / EmployeeMokslų daktarė / Doctor of Sciences; Docentė / Associate Professor
  Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas; Mokinių mokymosi sėkmę lemiantys veiksniai; Pedagogų profesinis tobulėjimas
 • Researcher
  Miceikienė, Astrida
  Darbuotojas / Employee
  Taikomosios ekonom., finans. ir apsk. k. / Department of Applied Economics, Finance and Accounting
  ;
  Bioekonomikos tyrimų institutas / Bioeconomy Research Institute
  Profesorė / Professor; Socialinių mokslų daktarė (1991) / Doctor of Social Sciences
  Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų tyrimai; Apmokestinimo žemės ūkyje tyrimai; Skaitmenizavimo poveikio viešiesiems finansams tyrimai; Research on financial instruments for climate change management; Research of the taxation in agriculture; Research on the impact of digitization on public finances
 • Researcher
  Kalpokas, Ignas
  Darbuotojas / Employee
  Viešosios komunikacijos katedra / Department of Public Communications
  ;
  Humanitarinių mokslų fakultetas / Faculty of Humanities
  ;
  Vytauto Kavolio transdisciplininis socialinių ir humanitarinių mokslų institutas / Vytautas Kavolis Interdisciplinary Research Institute
  Mokslų daktaras (2015 m.) / Doctor of Sciences; Docentas (2019 m.) / Associate Professor
  Politinė komunikacija; Duomenys ir internetinės platformos; Informacinis karas; Medijų ir politinė filosofija; Political communication; Data and online platforms; Information warfare; Political and media philosophy
    1771  1187WOS© Citations 18Scopus© H-Index 5Scopus©   7Scopus© Cited By 76Scopus© Citations 79Scopus©   22
Most WOS cited
 • Researcher
  Štreimikienė, Dalia
  Darbuotojas / Employee
  Bioekonomikos tyrimų institutas
  Vyriausioji mokslo darbuotoja / Senior Researcher; Profesorė (2008) / Professor; Socialinių mokslų daktarė (1997) / Doctor of Social Sciences
  Darnus vystymasis; Klimato kaitos švelninimas ir darnumo vertinimas energetikoje ir žemės ūkyje; Atsinaujinančių energijos išteklių skatinimas; Sustainable development; Climate change mitigation and sustainability assessment in energy and agriculture; Promotion of renewable energy sources
    250  187Scopus© H-Index 56Scopus©   552Scopus© Cited By 10122Scopus© Citations 12106Scopus©   565WOS© Citations 8582
 • Researcher
  Mouazen, Abdulmounem
  Darbuotojas / Employee
  Bioekonomikos tyrimų institutas
  Proximal soil sensing; Precision agriculture; Plant sensing
    148WOS© Citations 8572
 • Researcher
  Damaševičius, Robertas
  Darbuotojas / EmployeeMokslų daktaras / Doctor of Sciences; Profesorius / Professor
  Brain-Computer Interface; Data Mining; Artificial Intelligence; Digital Signal Processing; Physiological Computing
    531WOS© Citations 8437Scopus© H-Index 55Scopus©   751Scopus© Cited By 9118Scopus© Citations 12167Scopus©   580
 • Biomedicinos mokslai; Visuomenės sveikata; Aplinkos epidemiologija; Aplinkos epidemiologinių tyrimų metodų tobulinimas; Aplinkos keliamos rizikos gyventojų sveikatai įvertinimas; Rizikos valdymas; Biomedical sciences; Public health; Environmental Epidemiology; Improvement of environmental epidemiological research methods; Citizens environmental risks assessment; Risk management
    619  406WOS© Citations 8134Scopus© H-Index 46Scopus©   1059Scopus© Cited By 6248Scopus© Citations 8966Scopus©   157
 • Researcher
  Jouhara, Hussam
  Darbuotojas / Employee
  Bioekonomikos tyrimų institutas
  Multi-Phase Heat Transfer and Fluid Dynamics; Heat Exchangers; Heat Pipes; Nuclear Engineering; Thermohydrolics; Thermal Managment
    157WOS© Citations 5526Scopus© H-Index 50Scopus©   244Scopus© Cited By 6019Scopus© Citations 8173Scopus©   169
Most SCOPUS cited
 • Researcher
  Damaševičius, Robertas
  Darbuotojas / EmployeeMokslų daktaras / Doctor of Sciences; Profesorius / Professor
  Brain-Computer Interface; Data Mining; Artificial Intelligence; Digital Signal Processing; Physiological Computing
    531WOS© Citations 8437Scopus© H-Index 55Scopus©   751Scopus© Cited By 9118Scopus© Citations 12167Scopus©   580
 • Researcher
  Štreimikienė, Dalia
  Darbuotojas / Employee
  Bioekonomikos tyrimų institutas
  Vyriausioji mokslo darbuotoja / Senior Researcher; Profesorė (2008) / Professor; Socialinių mokslų daktarė (1997) / Doctor of Social Sciences
  Darnus vystymasis; Klimato kaitos švelninimas ir darnumo vertinimas energetikoje ir žemės ūkyje; Atsinaujinančių energijos išteklių skatinimas; Sustainable development; Climate change mitigation and sustainability assessment in energy and agriculture; Promotion of renewable energy sources
    250  187Scopus© H-Index 56Scopus©   552Scopus© Cited By 10122Scopus© Citations 12106Scopus©   565WOS© Citations 8582
 • Biomedicinos mokslai; Visuomenės sveikata; Aplinkos epidemiologija; Aplinkos epidemiologinių tyrimų metodų tobulinimas; Aplinkos keliamos rizikos gyventojų sveikatai įvertinimas; Rizikos valdymas; Biomedical sciences; Public health; Environmental Epidemiology; Improvement of environmental epidemiological research methods; Citizens environmental risks assessment; Risk management
    619  406WOS© Citations 8134Scopus© H-Index 46Scopus©   1059Scopus© Cited By 6248Scopus© Citations 8966Scopus©   157
 • Researcher
  Dulskienė, Virginija
  Darbuotojas / EmployeeProfesorė / Professor; Mokslų daktarė (2000) / Doctor of Sciences
    104Scopus© H-Index 17Scopus©   1983Scopus© Cited By 8209Scopus© Citations 8592Scopus©   30
 • Researcher
  Jouhara, Hussam
  Darbuotojas / Employee
  Bioekonomikos tyrimų institutas
  Multi-Phase Heat Transfer and Fluid Dynamics; Heat Exchangers; Heat Pipes; Nuclear Engineering; Thermohydrolics; Thermal Managment
    157WOS© Citations 5526Scopus© H-Index 50Scopus©   244Scopus© Cited By 6019Scopus© Citations 8173Scopus©   169

Discover