Search Datasets

Recent Additions
 • dataset
  Gusev, Alexander A.
  ;
  Chuluunbaatar, Galmandakh
  ;
  Chuluunbaatar, Ochbadrakh
  ;
  Vinitsky, Sergue I.
  ;
  Blinkov, Yuri A.
  ;
  ;
  Hess, Peter O.
  ;
  Hai, Luong Le
  2023
  The GCMFEM program is intended to solve a self-adjoint BVP for the system of elliptic differential equations (4.10) with Neumann BC decribing collective nuclear model.
    10
 • Duomenų rinkinys buvo gautas atlikus temperatūros ir santykinės drėgmės stebėjimus viename iš Lietuvos ūkių pusiau izoliuotame 244 vietų dėžinio tipo tvarte vasarą. Nustatyta, kad oro vėsinimo sistemos efektyvumas yra didesnis esant aukštesnei temperatūrai ir mažesniam santykiniam oro drėgnumui į karvidę patenkančiame ore. Mažesnės drėgmės vertės prisideda prie intensyvesnio temperatūros ir drėgmės indekso mažėjimo vėsinimo sistemai veikiant. Pateikti matematiniai modeliai yra naudingi įrankiai priimant sprendimus dėl vėsinimo sistemos veikimo modelių pasirinkimo, nes leidžia įvertinti vėsinimo efektyvumą, atsižvelgiant į išorinių veiksnių įtaką
    19  5
 • Dataset
  Neterminės plazmos (NTP) ir stratifikacijos poveikio laukinių augalų sėklų dygimui palyginimas
  [Collection of data on the impact of NTP on wild plant seeds and its comparison with stratification effects]
  dataset
  Gudyniene, Vilma
  ;
  Juzėnas, Sigitas
  ;
  Stukonis, Vaclovas
  ;
  ; ;
  Norkevičienė, Eglė
  2023
  Neterminės plazmos (NTP) ir stratifikacijos poveikio laukinių augalų sėklų dygimui palyginimojo tyrimo duomenų rinkys. Neterminės plazmos (NTP) technologijos nedaro žalos jautrioms biologinėms sistemoms. NTP pagerina kultūrinių sėklų kokybę, daigumą ir skatina augalų augimą. Tačiau beveik nėra informacijos apie NTP poveikį laukinių augalų rūšių sėkloms. Šiuo tyrimu buvo siekiama įvertinti NTP poveikį 17 Lietuvos pievų augalų rūšių sėklų dygimui. Poveikis buvo lyginamas su plačiai naudojamu daigumo skatinimo metodu – stratifikacija.
    29  3
 • dataset
  Río, Miren del
  ;
  Pretzsch, Hans
  ;
  Baier, Ricardo Ruiz
  ;
  Jactel, Hervé
  ;
  Coll, Lluís
  ;
  Löf, Magnus
  ;
  Aldea, Jorge
  ;
  Ammer, Christian
  ;
  Avdagić, Admir
  ;
  Barbeito, Ignacio
  ;
  Bielak, Kamil
  ;
  Machado, Felipe Bravo
  ;
  ;
  Cerný, Jakub
  ;
  Collet, Catherine
  ;
  Condés, Sonia
  ;
  Drössler, Lars
  ;
  Fabrika, Marek
  ;
  Heym, Michael
  ;
  Holm, Olof
  ;
  Hylen, Gro
  ;
  Jansons, Aris
  ;
  Kurylyak, Viktor
  ;
  Lombardi, Fabio
  ;
  Matović, Bratislav
  ;
  Metslaid, Marek
  ;
  Motta, Renzo
  ;
  Nord-Larsen, Thomas
  ;
  Nothdurft, Arne
  ;
  Ouden, Jan Den
  ;
  Pach, Maciej
  ;
  Pardos, Marta
  ;
  Poeydebat, Charlotte
  ;
  Ponette, Quentin
  ;
  Pérot, Tomas
  ;
  Reventlow, Ditlev Otto Juel
  ;
  Sitko, Roman
  ;
  Sramek, Vit
  ;
  Steckel, Mathias
  ;
  Svoboda, Miroslav
  ;
  Verheyen, Kris
  ;
  Vospernik, Sonja
  ;
  Staniszewski Wolff, Barbara
  ;
  Zlatanov, Tzvetan
  ;
  Bravo-Oviedo, Andrés
  2022
  The increasing disturbances in monocultures around the world are testimony to their instability under global change. Many studies have claimed that temporal stability of productivity increase with species richness, although the ecological fundaments have mainly been investigated through diversity experiments. To adequately manage forest ecosystems, it is necessary to have a comprehensive understanding of the effect of mixing species on the temporal stability of productivity and the way in which this it is influenced by climate conditions across large geographical areas. Here, we used a unique dataset of 261 stands combining pure and two-species mixtures of four relevant tree species over a wide range of climate conditions in Europe to examine the effect of species mixing on the level and temporal stability of productivity. Structural equation modelling was employed to further explore the direct and indirect influence of climate, overyielding, species asynchrony and additive effect (i.e. temporal stability expected from the species growth in monospecific stands) on temporal stability in mixed forests. We showed that by adding only one tree species to monocultures, the level (overyielding: +6%) and stability (temporal stability: +12%) of stand growth increased significantly. We identified the key effect of temperature on destabilizing stand growth, which may be mitigated by mixing species. We further confirmed asynchrony as the main driver of temporal stability in mixed stands, through both the additive effect and species interactions, which modify between-species asynchrony in mixtures in comparison to monocultures. Synthesis and applications. This study highlights the emergent properties associated with mixing two-species, which result in resource efficient and temporally stable production systems. We reveal the negative impact of mean temperature on temporal stability of forest productivity and how the stabilizing effect of mixing two species can counterbalance this impact. The overyielding and temporal stability of growth addressed in this paper are essential for ecosystem services closely linked with the level and rhythm of forest growth. Our results underline that mixing two species can be a realistic and effective nature-based climate solution, which could contribute towards meeting EU climate target policies.
    32
 • dataset
  Aldea, Jorge
  ;
  Ruiz-Peinado, Ricardo
  ;
  del Río, Miren
  ;
  Pretzsch, Hans
  ;
  Heym, Michae
  ;
  ;
  Jansons, Aris
  ;
  Metslaid, Marek
  ;
  Barbeito, Ignacio;
  ;
  Bielak, Kamil
  ;
  Hylen, Gro
  ;
  Holm, Stig-Olof
  ;
  Nothdurft, Arne
  ;
  Sitko, Roman
  ;
  Löf, Magnus
  2022
  This dataset compiles information for an analysis of resilience (resistance, recovery rate and recovery time) at individual-tree level using a network of tree-ring collections from 22 sites along a climatic gradient from central Europe to Scandinavia. We aimed to identify differences in growth following drought between Scots pine and Norway spruce, and between mixed and pure stands of both species. We also considered how environmental variables (climate, topography and site location) and tree characteristics influence them.
    24
Most viewed
 • Dataset
  Europos socialinio tyrimo 9-osios bangos Lietuvoje duomenys
  [European Social Survey (Round 9) Lithuanian data]
  dataset;
  Aukštakalnytė, Rita
  ;
  ; ; ; ; ; ;
  Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (EST EMTIK)
  ;
  UAB „RAIT“
  Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (EST EMTIK), 2019
  Europos socialinis tyrimas (EST) yra kas dvejus metus atliekama tarptautinė apklausa, jau įgyvendinta daugiau nei 35 Europos šalyse. Pagrindiniai tyrimo tikslai yra trys: (1) stebėti ir interpretuoti besikeičiančias Europos visuomenių nuostatas ir vertybes bei analizuoti, kaip jos sąveikauja su kintančiomis Europos institucijomis, (2) kurti ir tobulinti pažangius tarptautinių apklausų atlikimo metodus Europoje ir pasaulyje, (3) sukurti Europos socialinių rodiklių kolekciją, apimančią ir nuostatų rodiklius. Nuo 7-osios tyrimo bangos, tyrimą finansuoja EST Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (EST EMTIK) nariai, stebėtojai ir svečiai, atstovaujantys nacionalinėms vyriausybėms. Dalyvaujančios šalys tiesiogiai finansuoja pagrindines EST EMTIK koordinavimo išlaidas, taip pat lauko darbus ir nacionalinio koordinavimo išlaidas savo šalyje. Devintoji tyrimo banga vykdyta 30 šalių taikant griežčiausias apklausų atlikimo metodikas. Lietuvoje tyrimas vykdytas laikantis tikimybinės atrankos sudarymo principų (pritaikyta daugiapakopė atranka pagal LR teritorinį suskirstymą), iš atrinktų 4190 namų ūkių apklausti 1835 gyventojai, kurie buvo 15 m. ar vyresni pasiektas 59,21 proc. atsako dažnis. Tiesioginio interviu metu respondentai atsakinėjo į nuolatinio pagrindinio klausimyno klausimus, kurie kartojami kiekvienoje tyrimo bangoje, ir į du devintojoje bangoje įtrauktus kintančius klausimų blokus „Teisingumas ir sąžiningumas“ ir „Gyvenimo eiga“ (pastarasis yra dalinis trečiosios bangos modulio pakartojimas). Vidutiniškai tiesioginis interviu truko apie 60,4 min. (stand. nuokrypis 10,7 min.). Siekiant užtikrinti standartizuotą duomenų rinkimą ir jų patikimumą, devintojoje bangoje pirmąsyk taikytas CAPI metodas - apklausa vykdyta tiesiogiai bendraujant su respondentu ir duomenis fiksuojant planšetiniu kompiuteriu.
    653  1973
 • Dataset
  Europos socialinio tyrimo 10-osios bangos Lietuvoje duomenys
  [European Social Survey (Round 10) Lithuanian data]
  Europos socialinis tyrimas (EST) yra kas dvejus metus atliekama tarptautinė apklausa, jau įgyvendinta 40 Europos šalių. Pagrindiniai tyrimo tikslai yra trys: (1) stebėti ir interpretuoti besikeičiančias Europos visuomenių nuostatas ir vertybes bei analizuoti, kaip jos sąveikauja su kintančiomis Europos institucijomis, (2) kurti ir tobulinti pažangius tarptautinių apklausų atlikimo metodus Europoje ir pasaulyje, (3) sukurti Europos socialinių rodiklių kolekciją, apimančią ir nuostatų rodiklius. Nuo 7-osios tyrimo bangos, tyrimą finansuoja EST Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (EST EMTIK) nariai, stebėtojai ir svečiai, atstovaujantys nacionalinėms vyriausybėms. Dalyvaujančios šalys tiesiogiai finansuoja pagrindines EST EMTIK koordinavimo išlaidas, taip pat lauko darbus ir nacionalinio koordinavimo išlaidas savo šalyje. Dešimtoji tyrimo banga vykdyta 32 šalyse taikant griežčiausias apklausų atlikimo metodikas. Lietuvoje tyrimas vykdytas laikantis tikimybinės atrankos sudarymo principų (pritaikyta daugiapakopė atranka pagal LR teritorinį suskirstymą), iš atrinktų 5830 namų ūkių apklausti 1659 gyventojai, kurie buvo 15 m. ar vyresni, pasiektas 43,6 proc. atsako dažnis. Tiesioginio interviu metu respondentai atsakinėjo į nuolatinio pagrindinio klausimyno klausimus, kurie kartojami kiekvienoje tyrimo bangoje, ir į du dešimtojoje bangoje įtrauktus kintančius klausimų blokus „Skaitmeniniai socialiniai kontaktai darbe ir šeimoje“ ir „Demokratijos suvokimas ir vertinimas“ (pastarasis yra dalinis šeštosios bangos modulio pakartojimas). Siekiant užtikrinti standartizuotą duomenų rinkimą ir jų patikimumą, dešimtojoje bangoje Lietuvoje taikytas CAPI metodas - apklausa vykdyta tiesiogiai bendraujant su respondentu ir duomenis fiksuojant planšetiniu kompiuteriu.
    769  310
 • Dataset
  Socialinė nelygybė, valdžios veiksmingumas ir socialinė gerovė
  [Social inequality, government effectiveness and social welfare]
  dataset; ; ; ;
  Tarptautinė socialinio tyrimo programa (TSTP angl. ISSP)
  VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS), 2020
  Šio projekto tikslas - atlikti subjektyvios socialinės nelygybės ir jos rizikų, socialinės gerovės nuostatų ir požiūrių, valdžios gebėjimų reaguoti į naujus iššūkius tyrimą globalios sveikatos krizės (COVID- 19 pandemijos) kontekste. Projektas pratęsė Tarptautinės socialinio tyrimo programos (TSTP- toliau) įgyvendinimą Lietuvoje, nes socialinės nelygybės tyrimo pagrindu buvo pasirinktas modifikuotas TSTP socialinės nelygybės modulis. Bendrai tai buvo penktoji TSTP socialinės nelygybės modulio apklausa, o Lietuvoje ji yra antroji. Projektas taip pat turėjo specialų nacionalinį valdžios veiksmingumo ir krizės poveikio socialinei gerovei modulį. Konceptualiai viso projekto pagrindinė ašis - socialinės nelygybės poveikis subjektyvioms nuostatoms ir elgsenai pandemijos, kaip globalios sveikatos krizės, kontekste. Pandemijos kontekste tyrimas buvo papildytas naujais kintamaisiais, tokiais kaip subjektyvių grėsmių dėl koronaviruso suvokimas, valdymo institucijų ir valdžios priemonių vertinimas, poveikis individo užimtumui ir pajamoms, gyvenimo būdo pokyčiai, valstybės gyvenimo perspektyvų vertinimas po pandemijos ir kita. Projekte buvo siekiama, kad nauji kintamieji matuotų ne tik Lietuvos situaciją, bet jie leistų šalies atvejį palyginti tarptautiniu mastu. Tad naujų kintamųjų atranka remėsi vykdomomis vienos didžiausių pasaulyje visuomenės nuomonės tyrimų Ipsos MORI kompanijos COVID- 19 pandemijos stebėsenos studijomis daugelyje Europos ir pasaulio šalių, taip pat YouGov kompanijos analogiškais tyrimais.
    69  529
 • Dataset
  Projekto „Lietuvos visuomenės kartų (ne)saugumo patirtys: gyvenimo trajektorijų pasirinkimo motyvai ir galimybės“ (MOSAUGA) reprezentatyvios Lietuvos 18-52 m. gyventojų apklausos duomenys
  [The data of representative 18-52 years old Lithuanians survey. Survey was done as part of scientific research project 'Experiences of (In)Security across Generations in Lithuania: Motives and Opportunities to Choose Life Trajectories' (MOSAUGA)]
  dataset; ; ;
  Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų agentūra „Vilmorus“
  ;
  Lietuvos Mokslo taryba
  VDU mokslo valdymo sistema VDU CRIS, 2021
  Lietuvos visuomenės radikali struktūrinė transformacija iškėlė naujas individų apsisprendimo ir gyvenimo trajektorijų pasirinkimo sąlygas bei (ne)saugumo patirtis, kurioms sąlygiškai galėtų būti taikomos vėlyvosios modernybės teorijos, grindžiamos naujai interpretuojama individų veiksnumo ir struktūrinės determinacijos sąveikos samprata. Dabarties Lietuvos visuomenę sudaro kartos, kurios buvo ir yra socializuotos skirtingose socialinėse sistemose, nulėmusias savitą gyvenimo trajektorijų pasirinkimo motyvaciją, galimybes ir (ne)saugumo patirtis. Didelės apimties (3000) aktyviausios 18-52 m. amžiaus grupės duomenys suteikia galimybę analizuoti ne tik atskiras kartas, bet ir įvairių socialinių kategorijų individų pasirinkimo motyvus, sąlygas ir (ne)saugumo patirtis renkantis studijas, darbinę veiklą, šeimos kūrimą, vidinį ar išorinį mobilumą, sveiką gyvenseną ir t.t., o teoriniai ankstyvosios ir vėlyvosios modernybės modeliai (U. Beck, C. Lau A. Giddens, Z. Bauman ir kt.), leidžia nustatyti universalius bei savitus skirtingų kartų gyvenimo trajektorijų pasirinkimo ir patiriamo (ne)saugumo sąlygų tipus. Projekto tikslas: ištirti aktyviausios Lietuvos visuomenės amžiaus grupės (18–52 m.) priimamų sprendimų sąlygų bei motyvacijos ryšį su gyvenimiškų trajektorijų pasirinkimo ir prisitaikymo (ne)saugumo patirtimi. Pateikiami apklausos duomenys yra rinkti tiesioginio interviu būdu (PAPI). Lauko tyrimui buvo naudojama daugiapakopė, stratifikuota, tikimybinė atranka, užtikrinanti tyrimo reprezentatyvumą. Šio atrankos modelio tikslas – kad kiekvienas 18-52 m. Lietuvos gyventojas turėtų vienodą tikimybę patekti į atranką. Atrankos modeliui parengti buvo naudojami Lietuvos Statistikos departamento duomenys: Nuolatinių gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes apskrityse ir savivaldybėse 2020 m. Pirmajame atrankos etape yra atrenkami visi didieji miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys. Respondentų skaičius juose yra proporcingas tikslinės grupės gyventojų skaičiui juose. Apklausa yra vykdoma visose apskrityse, apklaustųjų skaičius jose yra proporcingas tikslinės grupės gyventojų skaičiui jose, išlaikoma, taip pat, miesto ir kaimo gyventojų proporcija jose. Antrajame atrankos etape apskrityse tikimybiškai yra atrenkami rajonai, o juose miestai ir kaimai, išlaikant miestų ir kaimų gyventojų proporcijas juose. Trečiajame atrankos etape buvo naudojamas maršrutinis metodas, kai nuo nurodyto atskaitos taško yra einama į kas 6-tą butą, kur yra atrenkamas namų ūkis. Šiame tyrime butai buvo negyvenami arba gyventojai neatidarė durų (po keturių apsilankymų) N=598 namų ūkių, o N=2287 atvejais namų ūkio gyventojai netiko pagal kvotą. Ketvirtajame atrankos etape, naudojant gimimo dienos taisyklę yra atrenkamas respondentas. Iš viso aplankyta 4634 namų ūkiai Lietuvoje pagal atrankos metodiką, iš jų galutinis imties tūris ir apklausta 3000 Lietuvos gyventojų, o atsako dažnis 65 proc.
    11  195
 • Dataset
  Mokslinio projekto „Lietuvos piliečių ir interesų atstovavimas Europos Parlamente“ kokybiniai ir kiekybiniai duomenys
  [Collected qualitatative and quantitative data of the research project "Representation of Lithuanian citizens and interests in the European Parliament"]
  dataset; ;
  Lietuvos mokslo taryba
  VDU mokslo valdymo sistema VDU CRIS, 2021
  Tyrimo objektas yra susijęs su Lietuvoje rinktų Europos Parlamento narių veikla, Lietuvos piliečių ir jų interesų atstovavimu bei komunikacija nerinkiminiu laikotarpiu. Pagrindinis tyrimo siekis buvo ištirti, kaip Lietuvoje rinktiems Europos Parlamento nariams pavyksta savo veikloje derinti kelių lygių interesus – europinius, nacionalinius ir partinius, analizuojant jų balsavimo tendencijas ir veiksnius, darančius įtaką EP narių apsisprendimui, bei atskleisti, kaip tas derinimas ir EP veikla pristatomi Lietuvoje rinktų EP narių komunikacijoje su Lietuvos gyventojais. Vienas iš tyrimo praktinio aktualumo argumentų yra gyventojų apklausose nustatomas gana žemas ES piliečių žinių apie Europos Parlamentą lygis, nors lietuvių pasitikėjimas ES išlieka tarp aukščiausių, palyginti su kitomis ES šalimis, t. y. skatinantis diskusiją aspektas, keliant klausimą, kiek Lietuvoje rinktų Europos Parlamento narių veikla ir komunikacija gali prisidėti prie Lietuvos gyventojų aukštesnio žinių lygio apie Europos Parlamentą ir jame dirbančius parlamentarus bei didesnio pasitikėjimo šia institucija. Projekte numatyti kokybinio ir kiekybinio pobūdžio tyrimai buvo vykdomi nuo 2019 m. gegužės mėnesio iki 2021 m. vidurio keliais etapais, kurie apėmė interviu ėmimą, dokumentų ir balsavimo duomenų analizę, kiekybinės Lietuvos gyventojų apklausos atlikimą bei EP narių komunikacijos strategijų tyrimą. Šie skirtingi tyrimo metodai ir etapai padėjo aiškiau pristatyti ir palyginti Lietuvoje rinktų Europos Parlamento narių veiklą, gyventojų supažindinimą su šia veikla bei pačių gyventojų nuomones apie europarlamentarų veiklą ir atstovavimą jų interesams.
    40  194
Most downloaded
 • Dataset
  Europos socialinio tyrimo 9-osios bangos Lietuvoje duomenys
  [European Social Survey (Round 9) Lithuanian data]
  dataset;
  Aukštakalnytė, Rita
  ;
  ; ; ; ; ; ;
  Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (EST EMTIK)
  ;
  UAB „RAIT“
  Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (EST EMTIK), 2019
  Europos socialinis tyrimas (EST) yra kas dvejus metus atliekama tarptautinė apklausa, jau įgyvendinta daugiau nei 35 Europos šalyse. Pagrindiniai tyrimo tikslai yra trys: (1) stebėti ir interpretuoti besikeičiančias Europos visuomenių nuostatas ir vertybes bei analizuoti, kaip jos sąveikauja su kintančiomis Europos institucijomis, (2) kurti ir tobulinti pažangius tarptautinių apklausų atlikimo metodus Europoje ir pasaulyje, (3) sukurti Europos socialinių rodiklių kolekciją, apimančią ir nuostatų rodiklius. Nuo 7-osios tyrimo bangos, tyrimą finansuoja EST Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (EST EMTIK) nariai, stebėtojai ir svečiai, atstovaujantys nacionalinėms vyriausybėms. Dalyvaujančios šalys tiesiogiai finansuoja pagrindines EST EMTIK koordinavimo išlaidas, taip pat lauko darbus ir nacionalinio koordinavimo išlaidas savo šalyje. Devintoji tyrimo banga vykdyta 30 šalių taikant griežčiausias apklausų atlikimo metodikas. Lietuvoje tyrimas vykdytas laikantis tikimybinės atrankos sudarymo principų (pritaikyta daugiapakopė atranka pagal LR teritorinį suskirstymą), iš atrinktų 4190 namų ūkių apklausti 1835 gyventojai, kurie buvo 15 m. ar vyresni pasiektas 59,21 proc. atsako dažnis. Tiesioginio interviu metu respondentai atsakinėjo į nuolatinio pagrindinio klausimyno klausimus, kurie kartojami kiekvienoje tyrimo bangoje, ir į du devintojoje bangoje įtrauktus kintančius klausimų blokus „Teisingumas ir sąžiningumas“ ir „Gyvenimo eiga“ (pastarasis yra dalinis trečiosios bangos modulio pakartojimas). Vidutiniškai tiesioginis interviu truko apie 60,4 min. (stand. nuokrypis 10,7 min.). Siekiant užtikrinti standartizuotą duomenų rinkimą ir jų patikimumą, devintojoje bangoje pirmąsyk taikytas CAPI metodas - apklausa vykdyta tiesiogiai bendraujant su respondentu ir duomenis fiksuojant planšetiniu kompiuteriu.
    653  1973
 • Dataset
  Europos socialinio tyrimo 10-osios bangos Lietuvoje duomenys
  [European Social Survey (Round 10) Lithuanian data]
  Europos socialinis tyrimas (EST) yra kas dvejus metus atliekama tarptautinė apklausa, jau įgyvendinta 40 Europos šalių. Pagrindiniai tyrimo tikslai yra trys: (1) stebėti ir interpretuoti besikeičiančias Europos visuomenių nuostatas ir vertybes bei analizuoti, kaip jos sąveikauja su kintančiomis Europos institucijomis, (2) kurti ir tobulinti pažangius tarptautinių apklausų atlikimo metodus Europoje ir pasaulyje, (3) sukurti Europos socialinių rodiklių kolekciją, apimančią ir nuostatų rodiklius. Nuo 7-osios tyrimo bangos, tyrimą finansuoja EST Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (EST EMTIK) nariai, stebėtojai ir svečiai, atstovaujantys nacionalinėms vyriausybėms. Dalyvaujančios šalys tiesiogiai finansuoja pagrindines EST EMTIK koordinavimo išlaidas, taip pat lauko darbus ir nacionalinio koordinavimo išlaidas savo šalyje. Dešimtoji tyrimo banga vykdyta 32 šalyse taikant griežčiausias apklausų atlikimo metodikas. Lietuvoje tyrimas vykdytas laikantis tikimybinės atrankos sudarymo principų (pritaikyta daugiapakopė atranka pagal LR teritorinį suskirstymą), iš atrinktų 5830 namų ūkių apklausti 1659 gyventojai, kurie buvo 15 m. ar vyresni, pasiektas 43,6 proc. atsako dažnis. Tiesioginio interviu metu respondentai atsakinėjo į nuolatinio pagrindinio klausimyno klausimus, kurie kartojami kiekvienoje tyrimo bangoje, ir į du dešimtojoje bangoje įtrauktus kintančius klausimų blokus „Skaitmeniniai socialiniai kontaktai darbe ir šeimoje“ ir „Demokratijos suvokimas ir vertinimas“ (pastarasis yra dalinis šeštosios bangos modulio pakartojimas). Siekiant užtikrinti standartizuotą duomenų rinkimą ir jų patikimumą, dešimtojoje bangoje Lietuvoje taikytas CAPI metodas - apklausa vykdyta tiesiogiai bendraujant su respondentu ir duomenis fiksuojant planšetiniu kompiuteriu.
    769  310
 • Dataset
  Socialinė nelygybė, valdžios veiksmingumas ir socialinė gerovė
  [Social inequality, government effectiveness and social welfare]
  dataset; ; ; ;
  Tarptautinė socialinio tyrimo programa (TSTP angl. ISSP)
  VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS), 2020
  Šio projekto tikslas - atlikti subjektyvios socialinės nelygybės ir jos rizikų, socialinės gerovės nuostatų ir požiūrių, valdžios gebėjimų reaguoti į naujus iššūkius tyrimą globalios sveikatos krizės (COVID- 19 pandemijos) kontekste. Projektas pratęsė Tarptautinės socialinio tyrimo programos (TSTP- toliau) įgyvendinimą Lietuvoje, nes socialinės nelygybės tyrimo pagrindu buvo pasirinktas modifikuotas TSTP socialinės nelygybės modulis. Bendrai tai buvo penktoji TSTP socialinės nelygybės modulio apklausa, o Lietuvoje ji yra antroji. Projektas taip pat turėjo specialų nacionalinį valdžios veiksmingumo ir krizės poveikio socialinei gerovei modulį. Konceptualiai viso projekto pagrindinė ašis - socialinės nelygybės poveikis subjektyvioms nuostatoms ir elgsenai pandemijos, kaip globalios sveikatos krizės, kontekste. Pandemijos kontekste tyrimas buvo papildytas naujais kintamaisiais, tokiais kaip subjektyvių grėsmių dėl koronaviruso suvokimas, valdymo institucijų ir valdžios priemonių vertinimas, poveikis individo užimtumui ir pajamoms, gyvenimo būdo pokyčiai, valstybės gyvenimo perspektyvų vertinimas po pandemijos ir kita. Projekte buvo siekiama, kad nauji kintamieji matuotų ne tik Lietuvos situaciją, bet jie leistų šalies atvejį palyginti tarptautiniu mastu. Tad naujų kintamųjų atranka remėsi vykdomomis vienos didžiausių pasaulyje visuomenės nuomonės tyrimų Ipsos MORI kompanijos COVID- 19 pandemijos stebėsenos studijomis daugelyje Europos ir pasaulio šalių, taip pat YouGov kompanijos analogiškais tyrimais.
    69  529
 • Dataset
  Mokslinio projekto „Lietuvos piliečių ir interesų atstovavimas Europos Parlamente“ kokybiniai ir kiekybiniai duomenys
  [Collected qualitatative and quantitative data of the research project "Representation of Lithuanian citizens and interests in the European Parliament"]
  dataset; ;
  Lietuvos mokslo taryba
  VDU mokslo valdymo sistema VDU CRIS, 2021
  Tyrimo objektas yra susijęs su Lietuvoje rinktų Europos Parlamento narių veikla, Lietuvos piliečių ir jų interesų atstovavimu bei komunikacija nerinkiminiu laikotarpiu. Pagrindinis tyrimo siekis buvo ištirti, kaip Lietuvoje rinktiems Europos Parlamento nariams pavyksta savo veikloje derinti kelių lygių interesus – europinius, nacionalinius ir partinius, analizuojant jų balsavimo tendencijas ir veiksnius, darančius įtaką EP narių apsisprendimui, bei atskleisti, kaip tas derinimas ir EP veikla pristatomi Lietuvoje rinktų EP narių komunikacijoje su Lietuvos gyventojais. Vienas iš tyrimo praktinio aktualumo argumentų yra gyventojų apklausose nustatomas gana žemas ES piliečių žinių apie Europos Parlamentą lygis, nors lietuvių pasitikėjimas ES išlieka tarp aukščiausių, palyginti su kitomis ES šalimis, t. y. skatinantis diskusiją aspektas, keliant klausimą, kiek Lietuvoje rinktų Europos Parlamento narių veikla ir komunikacija gali prisidėti prie Lietuvos gyventojų aukštesnio žinių lygio apie Europos Parlamentą ir jame dirbančius parlamentarus bei didesnio pasitikėjimo šia institucija. Projekte numatyti kokybinio ir kiekybinio pobūdžio tyrimai buvo vykdomi nuo 2019 m. gegužės mėnesio iki 2021 m. vidurio keliais etapais, kurie apėmė interviu ėmimą, dokumentų ir balsavimo duomenų analizę, kiekybinės Lietuvos gyventojų apklausos atlikimą bei EP narių komunikacijos strategijų tyrimą. Šie skirtingi tyrimo metodai ir etapai padėjo aiškiau pristatyti ir palyginti Lietuvoje rinktų Europos Parlamento narių veiklą, gyventojų supažindinimą su šia veikla bei pačių gyventojų nuomones apie europarlamentarų veiklą ir atstovavimą jų interesams.
    40  194
 • dataset
  Fady , Bruno
  ;
  Božič, Gregor
  ;
  Ducousso, Alexis
  ;
  Berthold, Heinze
  ;
  Eliades, Nicolas-George
  ;
  Sbay, Hassan
  ;
  Ballian, Dalibor
  ;
  Gömöry, Dušan
  ;
  Kelleher, Colin
  ;
  Ladier, Jean
  ;
  ;
  Ducci, Fulvio
  ;
  Bou Dagher Kharrat, Magda
  ;
  Markiewicz, Piotr
  ;
  Malvolti, Maria Emilia
  ;
  David-Schwartz, Rakefet
  ;
  Westergren, Marjana
  ;
  Vendramin, Giovanni G.
  ;
  Myking, Tor
  ;
  Alizoti, Evi
  ;
  Medak, Jasnica
  ;
  Kraigher, Hojka
  ;
  Aravanopoulos, Filippos A. (Phil)
  ;
  Máchová, Pavlína
  ;
  Perić, Sanja
  ;
  Mattioni, Claudia
  ;
  Fiorella, Villani
  VDU mokslo valdymo sistema VDU CRIS, 2021
  This dataset is the result of a survey conducted during the 2012-2016 COST Action FP1202 (MaP-FGR): Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/peripheral populations of forest trees to climate change in Europe. It contains the name, location and other relevant information of 577 forests that are considered as marginal of peripheral by forest experts. Information (as specified in the read-me file) includes among others: Genus, Species, Country, Name of marginal population, Latitude, Longitude, Elevation, Type of marginality, Silvicultural system, Protection status, Threat status, and genetic and phenotypic trait data availability. This dataset can be used to, e.g., test effects of marginality on biological and genetic traits, compare expert knowledge with statistics-based indicators, raise awareness of the importance of marginal populations for conservation and sustainable use.
    24  138