Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92326
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Kundrotas, Edas
Title: Sumedėjusių augalų paplitimas Šd augavietėje upių Akmena ir Danė krantuose
Other Title: Woody plants in a habitat (Šd) in rivers Danė-Akmena on stability
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018
Extent: p. 147-151
Date: 2018
Keywords: rūšinė įvairovė;žėlimas;augavietė;šlaitai;species diversity;afforestation;habitat
Abstract: Tyrimai atlikti 2017 metais Akmenos ir Danės upių šlaituose. Tyrimų tikslas – nustatyti sumedėjusių augalų įtaką ir paplitimą Akmenos ir Danės upių krantuose. Darbo objektas – Akmenos ir Danės upių krantuose randama sumedėjusi augalija. Darbe sprendžiami šie uždaviniai: motininio medyno rūšinės sudėties, amžiaus ir augavietės nustatymas, motininio medyno rūšinės sudėties įtakos savaiminukų rūšinei sudėčiai ir kiekiui nustatymas, savaiminukų dendrometrinių rodiklių nustatymas bei reljefo įtakos nustatymas savaiminukų kiekiui. Atlikus tyrimą nustatyta, kad tirtuose motininiuose medynuose baltalksnis užėmė nuo 90 iki 100 % medyno rūšinės sudėties, motininio medyno amžius siekė 45 metus ir vyravo Šd augavietė. Daugiausia savaiminukų abiem tirtais atvejais sudarė baltalksnio žėliniai – vidutiniškai 3059 vnt./ha. Nustatyta, kad baltalksnio savaiminukai abiejose želvietėse želia panašiu intensyvumu, jų dendrometriniai rodikliai skiriasi nežymiai. Taigi, galima daryti išvadą, jog žemesnėje reljefo dalyje savaiminukų dendrometriniai rodikliai yra geresni, tačiau žėlimo intensyvumas mažesnis
The research was carried out in 2017 on the slopes of the Akmena - Danė rivers. The aim of the research was to determine the influence and distribution of woody plants on the slopes of Akmena - Danė rivers. The object of work - on the slopes of the Akmena and Dane rivers marshy vegetation was found. The tasks were solved: the determination of the species composition of the mother stand, the age and the site of the habitat, the determination of the influence of the species composition of the mother stand on the species composition and quantity, the determination of the dendrometric parameters of the seedlings and the determination of the influence of the relief on the number of seedlings. The study showed that the grey alder from 90 to 100% of the species composition of the stands was found in the maturity trees under research, the mother stand age was 45 years and the plant was dominated by Šd habitat. In the two investigated cases, the most common herbivores were white alder hulls - an average of 3059 unit per hectare. It was determined that the grey alder seedlings in each plots had gels of similar intensity, their dendrometric indices differed slightly. Thus, we can conclude that in the lower relief part, self-rotating dendrometric indices are better, but the retardation intensity is lower
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM-2018-MEF.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.