Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81042
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Marcinkevičienė, Aušra;Velička, Rimantas;Kosteckas, Robertas
Title: Pasėlių tankumo įtaka vasarinių rapsų piktžolėtumui
Is part of: Vagos. , Nr. 79 (32) (2008)
Extent: p. 74-81
Date: 2008
Keywords: Piktžolių grupės;Plitimo tipas;Pasėlio tankumas;Weed groups;Types of dispersal;Crop density;Projection cover;Phenology
Abstract: Tyrimai atlikti 2004 – 2005 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje karbonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol). Tyrimų tikslas – ištirti ir įvertinti piktžolių plitimą skirtingo tankumo vasarinių rapsų (Brassica napus L.) ‘Sponsor’ pasėliuose (50.1 – 100, 100.1 – 150, 150.1 – 200, 200.1 – 250, 250.1 – 300, 300.1 – 350, 350.1 – 400, 400.1 – 450 vnt. m-2). Tyrimais nustatyta, kad vasarinių rapsų pasėlio tankumas piktžolių rūšių skaičiui, piktžolių daigų skaičiui ir piktžolių skaičiui prieš nuimant derlių esminės įtakos neturėjo. Didėjant vasarinių rapsų pasėlio tankumui, piktžolių sausųjų medžiagų masė mažėjo (r = -0,82, P < 0,05). Vasarinių rapsų pasėlyje daugiausia rasta terofitų, vasarą ir ištisus metus (indiferentinių) dygstančių ir barochorijos būdu platinamų piktžolių rūšių. Pastarųjų piktžo-lių gausumas pavasarį nustatytas didesnis negu prieš nuimant derlių. Piktžolės į biologines, ekofiziologines grupes ir būdus pagal paplitimą skirtingo tankumo rapsų pasėliuose 3 – 4 lapelių tarpsnyje ir prieš nuimant derlių kokybiniu požiūriu pasi-skirstė vienodai, kiekybiniu požiūriu – 2004 m. vienodai, o 2005 m. – nevienodai dėl didelio indiferentinių rūšių gausumo pavasarį
Field experiments were carried out in 2004 and 2005 at the Experimental Station of Lithuanian University of Agricul-ture to study the influence of different spring oilseed rape (Brassica napus L.) ‘Sponsor’ densities (50.1 – 100, 100.1 –150, 150.1 – 200, 200.1 – 250, 250.1 – 300, 300.1 – 350, 350.1 – 400, 400.1 – 450 plants m-2) on weed infestation. Soil – Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol. Spring oilseed rape crop density had no influence on the number of weeds species, weeds sprouts and weeds density before harvest. Significant negative relationship was found between weed air–dry biomass and rape crop density (r = -0.82, P < 0.05). Most weeds in rape crop were therophytes. Most of them germinate in summer or any month (indifferent species), spread by barochory. Weed density at rape 3 – 4 leaves stage was bigger than before harvest. Qualitative distribution of weeds into biological, ecophysiological groups and types of dispersal at rape 3 – 4 leaves stage and before harvest was even. Quantitative distribution in 2004 was even, in 2005 uneven, because at rape 3 – 4 leaves stage indifferent species dominated
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81042
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

34
checked on Nov 3, 2019

Download(s)

6
checked on Nov 3, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.