Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/31669
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Rakutienė, Sima
Title: Europos Sąjungos kaimynystės politika europinės tapatybės kontekste
Other Title: Neighbourhood policy of the European Union in the context of European identity
Is part of: Politikos mokslų almanachas, 2012, [T.] 12, p. 151-169
Date: 2012
Keywords: Europos kaimynystės politika;Europinė tapatybė;ES normatyvinė galia;Rytinė partnerystė;European neighborhood policy;European identity;EUs normative power;Eastern partnership
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojama Europos Sąjungos (ES) kaimynystės politika europinės tapatybės kontekste. Straipsnio tikslas – ištirti normatyvinės dimensijos svarbą ir jos interpretacijas Europos Sąjungos santykiuose su rytiniais kaimynais. Analizuojama mokslinė literatūra ir dokumentai, taip pat empirinių tyrimų duomenys. Remiantis atliktais tyrimais galima teigti, jog Europos Sąjunga, palaikydama santykius su rytiniais kaimynais, stiprina normomis ir vertybėmis grindžiamą politiką, tačiau susiduria su ribotais tarptautinių ir europinių vertybių sklaidos kaimynystėje rezultatais. Atliktas empirinis tyrimas Lietuvoje ir Baltarusijoje parodė, kad abiejų šalių studentai panašiai atpažįsta europines vertybes, ir tai leidžia daryti išvadą, jog Europos Sąjungai ir bendrai europinei tapatybei būdingos objektyviai atpažįstamos normos ir vertybės, kurias panašiai atpažįsta tiek ES, tiek ne ES piliečiai.
This article examines neighbourhood policy of the European Union in the context of European identity. The goal of the article is to analyze the role and interpretations of the normative dimension in the European neighbourhood policy. The article is based on scientific literature, analysis of the documents and the empirical research which was made in EU institutions, Lithuania’s and Belarus state universities in 2011. According to the empirical research, it is stated that the EU and European identity involve norms, values and features which were similarly recognized by the EU and non-EU (Belarus) citizens.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/31669
https://hdl.handle.net/20.500.12259/31669
Appears in Collections:Politikos mokslų almanachas 2012, [t.] 12

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

40
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

36
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.