Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122035
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Smirnovas, Kęstutis
Title: Moksleivių požiūris į fizinį aktyvumą kaip vertybę sveikatai palaikyti
Other Title: The attitude of schoolchildren to physical activity as a value for health maintenance
Extent: 76 p.
Date: 9-Jun-2008
Keywords: fizinis aktyvumas;sveikata;vertybė;physical activity;health;value
Abstract: Ne visose Lietuvos mokyklose sveikatos ugdymui skiriama pakankamai dėmesio. Todėl darbe bandoma atskleisti Lietuvos moksleivių požiūrį į kūno kultūros pamokas, fizinį ugdymą, sportą ir savo sveikatą, taip pat mokytojų ir tėvų vaidmenį vaikų sveikatos ugdyme. Mokslinio tyrimo tema  moksleivių požiūris į fizinį aktyvumą kaip vertybę sveikatai palaikyti. Tyrimo tikslas  atskleisti moksleivių požiūrį į fizinį aktyvumą kaip vertybę sveikatai palaikyti. Uždaviniai: 1. Atskleisti moksleivių požiūrio į fizinį aktyvumą ypatumus. 2. Atskleisti moksleivių požiūrį į kūno kultūros pamokas. 3. Apibūdinti teigiamus ir neigiamus veiksnius, lemiančius moksleivių požiūrį į kūno kultūrą. 4. Išsiaiškinti tyrimo dalyviams svarbiausias vertybes. Tyrimo metodai: anketinė apklausa, matematinė statistika. Tyrimo rezultatai ir išvados: Moksleivių požiūris į fizinį aktyvumą yra geras: dauguma respondentų mano, kad kūno kultūra ir sportas padeda stiprinti sveikatą, didinti fizines galias, darbingumą. Tačiau moksleiviai gerai nežino, kiek kartų per savaitę reikia sportuoti, mankštintis, kad pagerėtų sveikata. Kūno kultūros pamokas daugiausia moksleiviai lanko dėl šių priežasčių: noro tobulinti savo fizines galias ir gerinti sveikatą, didinti darbingumą. Kūno kultūros pamokos labiausiai berniukams patinka tuo, kad stiprėja sveikata, o mergaitėms, kad gerėja kūno formos. Moksleiviai nurodė, kad per kūno kultūros pamokas jie labiausiai pasigenda žaidimų, o kaimo 7–os klasės moksleiviai (60,0%) kaip pagrindinę problemą nurodė sporto inventoriaus stygių per kūno kultūros pamokas. Svarbiausias vertybes žmogaus gyvenime moksleiviai daugeliu atvejų nurodė šias: išsimokslinimą ir savęs tobulinimą bei sveikata. Kaimo 7–os klasės berniukams vertybė yra naudingumas visuomenei, pripažinimas ir žmonių pagarba, o kaimo 10–os klasės berniukams – malonus nerūpestingas gyvenimas, galimybė išreikšti save, išsimokslinimas ir savęs tobulinimas.
There is not paid enough attention to health education at Lithuanian schools. Therefore, the attitude of Lithuanian schoolchildren to physical training lessons, physical education, sports and their health is revealed in this work. The role of teachers and parents in health education of children is analyzed, as well. The theme of research – the attitude of schoolchildren to physical activity as a value for health maintenance. The aim of research – to reveal the attitude of schoolchildren to physical activity as a value for health maintenance. Goals: 1. To reveal the peculiarities of the attitude of schoolchildren to physical activity. 2. To reveal the attitude of schoolchildren to physical training lessons. 3. To describe positive and negative factors, which determine the attitude of schoolchildren to physical training lessons. 4. To find out the most important values for the participants of this research. Methods of research: questionnaire questioning and mathematical statistics. Results of research: the attitude of schoolchildren to physical activity is good: the majority of respondents think that physical training and sport help to fortify health, increase physical force and efficiency. Though schoolchildren do not know exactly how many times they have to exercise during a week in order to improve their health. Schoolchildren attend physical training lessons due to these reasons: wish to improve their health, physical force and increase efficiency. Boys prefer physical training lessons because of health intensification and girls – because of the improvement of body forms. Schoolchildren think that they need more games during physical training lessons, while schoolchildren of 7th grade in village indicated the lack of sport equipment during physical training lessons as the main problem. According to schoolchildren, the main values in human lives are education, self improvement and health. The boys of 7th grade in village consider utility for society, acknowledgment and people respect while the boys of 10th grade – good careless life, possibility to express themselves, education and self improvement
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122035
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

15
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.