Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113996
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Kliauga, Sigitas
Title: Žemės ūkio mašinų operatorių traumatizmo tyrimas
Other Title: Research of Agricultural Machine Operator’s Injury
Extent: 66 p.
Date: 26-May-2009
Keywords: nelaimingi atsitikimai darbe;traumatizmo prevencija;žemės ūkio technika;saugos ir sveikatos instrukcija.;accidents at work;preventing injuries;agricultural machinery;health and safety instruction.
Abstract: Šiame magistro baigiamajame darbe tiriama žemės ūkio mašinų operatorių traumavimo priežastys ir priemonės traumatizmui mažinti. Esama nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo metodika neatskleidžia objektyvių priežasčių dėl žmogaus dirbančio su žemės ūkio technika elgesio įvykių metu. Naudojama įvykių kodavimo sistema neapima dažniausiai žemės ūkyje naudojamų mašinų grupių. Šiame darbe nelaimingų atsitikimų analizė atliekama pagal įvykių aplinkybių aprašymus ir pagal kuriuos galima tiksliau įžvelgti žmogiškuosius veiksnius, geriau apibendrinti technines priežastis ir nustatyti žmogaus pasirengimo bei saugaus darbo kriterijus. Darbo apimtis: darbą sudaro – 66 puslapiai, 2 lentelės, 18 paveikslų, 7 formulės, 42 literatūros šaltiniai, 1 priedas.
Agricultural machine operator’s injury causes and means of injury reduction are analyzed in this postgraduate work. There are accidents the work of the study methodology, which do not reveal any objective reasons for a man working with agricultural machinery during the conduct of events. Events in the coding system used do not include the most commonly used in agriculture machinery groups. In this paper, accident analysis is performed in accordance with the descriptions of the events and circumstances under which a more accurate glimpse of human factors to better summarize and identify the technical causes of human preparedness and safety criteria. Extent of work: 66 pages, 2 tables, 18 pictures, 7 formulas, 42 sources of literature, 1 supplement.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113996
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.