Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99845
Type of publication: Daktaro disertacija / Doctoral dissertation
Field of Science: Vadyba (S003) / Management
Author(s): Urmonienė, Daiva
Title: Vietos savivaldos institucijų funkcijų harmonizavimas
Other Title: Harmonization of functions of local self-government institutions
Extent: 124 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 23-Sep-2019
Keywords: Vietos savivalda;Local self-government armonization;Funkcijos;Functions;Harmonizavimas;Harmonization
Abstract: Vietos savivaldos institucijų ir bendruomenių organizacijų sąveika prisideda prie viešojo valdymo tobulinimo. Orientuotoje į rezultatus pilietinėje visuomenėje ir sumaniose organizacijose svarbu išskirti parametrus ir principus harmoningo valdymo taikymui, kas sukuria galimybes harmonizuoti suinteresuotų šalių vykdomų veiklų funkcijas, tokiu būdu plėtojant insticionalizaciją. Darbe harmonizavimo koncepcija aptariama kaip politika, kaip programa ir kaip procesas. Viešojo sektoriaus institucijų funkcijų harmonizavimas numatomas kaip vietos savivaldos institucijų veiklos tobulinimo siekiant veiksmingumo. Išskyrus esminius funkcijų harmonizavimo elementus, pateikiamas horizontalių sričių funkcijų harmonizavimo koncepcinis modelis bei instrumentas padedantis pasiekti veiksmingesnio viešojo valdymo vietos savivaldoje. Vietos savivaldos institucijų funkcijų harmonizavimo modelis suformuoja vietos savivaldos funkcijų (horizontalių veiklos sričių) perskirstymo, derinimo ir optimizavimo galimybes, siekiant veiksmingesnio veiklos rezultato.
Collaboration among local self-government institutions (LSGI) and business, other public organisations, and communities (non-governmental organisations) contributes to improvement of public governance. It can be presumed that, in a result-oriented society and modern organisations, it is important to identify the key characteristics and principles for the application of harmonious management, which would help harmonise the operational functions of the stakeholders, thereby developing institutionalization. The paper discusses the concept of harmonization as a policy, as a program and as a process. Harmonization of functions of public sector institutions is projected as the prerequisite for improvement of LSGI performance with the view towards effectiveness. Except for the key components and characteristics of harmonization of functions, it would be relevant to design a conceptual model of harmonization and an instrument for harmonization of functions in horizontal areas with the view towards more efficient local self-governance. The harmonization model for the LSGI functions forms the possibilities for allocation, coordination and optimization of LSGI functions (of horizontal operation areas) with the view towards a more effective operation result.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99845
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF dakt.)

Files in This Item:
daiva_urmoniene.pdf4.25 MBAdobe PDF   Until 2024-09-23View/Open

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.