Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61291
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Tūtlytė, Rita
Title: Pokario atminties pasakojimai: laisvės kovų dalyvių atsiminimai
Other Title: Memory narratives about the post-war
Is part of: Žmogus ir žodis, 2018, t. 20, nr. 2, p. 4-29
Date: 2018
Keywords: Prisiminimai;Liudijimai;Pokario laisvės kova;Individualioji ir kolektyvinė atmintis;Atminties kultūra;Trauma;pasakojimų strategijos;Memories;Testimonies;Post-war fighting for freedom;Individual and collective memory;Memory culture;Trauma;Narrative strategies
Abstract: Straipsnio objektas – Romo Kauniečio per keturis dešimtmečius surinkti pokario laisvės kovotojų, ryšininkų ar kitaip kovose dalyvavusių atsiminimai, sudėti į dešimties tomų seriją skirtingais pavadinimais: Aukštaitijos partizanų prisiminimai, Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai, Laisvės kovotojų prisiminimai, Laisvės kovų ir netekčių metai. Straipsnyje susitelkiama į žanro apibrėžtis, apžvelgiamas trauminių patirčių turinys, galįs pasitarnauti mentaliteto ir tapatybės tyrimams. Dėmesys skiriamas atsiminimų pasakojimų strategijoms bei daugiasluoksnei knygų sandarai (atsiminimams ir juos diskursyviai papildantiems KGB dokumentams, Kauniečio komentarams), formuojančiai keliakryptę žiūros perspektyvą ir savitai epopėjinį rinkinių pavidalą. Tyrimu keliami klausimai, kokiu būdu tokio pobūdžio atsiminimų visuma kuria įvairialypį atminties turinį ir ar turi galimybių tapti atminties kultūros dalimi. Straipsnio tikslas – įtraukti daugiabalsius prisiminimus į literatūros kritikos diskursą.
The object of the article are the memoirs of postwar freedom fighters, liaison agents and others who aided partisans, which Romualdas Kaunietis had collected for over four decades and which were published as a series of ten volumes, titled Memories of Aukštaitija Partisans, Memories of Aukštaitija and Žemaitija Partisans, Memories of Freedom Fighters, and Years of Fighting for Freedom and Losses. The article aims to answer questions about the ways in which these memories create a specific content and whether they have the potential to become an integral part of the memory culture. The research is based on memory theories and is focused on genre definitions, traumatic experience, strategies of memory narratives and multilayer structure of the books. The aim of the article is to include polyphonic memories in the discourse of literary criticism.
Internet: https://doi.org/10.15823/zz.2018.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61291
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2018, t. 20, nr. 2: Literatūrologija

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

32
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

46
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.