Teatrologiniai eskizai

Permanent URI for this community

ISSN 2345-0231

Tęstinis recenzuojamas mokslo žurnalas „Teatrologiniai eskizai“ įsteigtas siekiant suteikti galimybę pradedantiesiems teatrologams viešinti savo mokslinius tyrimus akademinėje bendruomenėje. „Teatrologiniai eskizai“ tęsia Vytauto Didžiojo universiteto teatrologijos tradicijas, pradėtas tarpukario Lietuvoje. Žurnalas leidžiamas nuo 2000 metų, išeina kartą per du metus, jame publikuojami Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Teatrologijos katedros jaunųjų mokslininkų ir dėstytojų mokslo darbai. Pagrindinis leidinio tikslas – pasitelkus šiuolaikines tyrimų metodologijas analizuoti estetines, visuomenines, politines, institucines Lietuvos teatro bei jo formų kaitos tendencijas. Žurnalas taip pat skatina naujas Lietuvos teatro istorijos interpretacijas, tarpdalykinius ir tarpkultūrinius teatro reiškinių tyrimus. Leidinyje pateikiami naujausių Vakarų Europos ir JAV teatrologijos metodų taikymo Lietuvos teatro dabarties ir praeities reiškinių analizei pavyzdžiai.

Biennial peer reviewed academic journal “Teatrologiniai eskizai” (Outline of Theatre Research) was established in order to provide young theatre scholars with an opportunity to present their research to a wider academic community. “Teatrologiniai eskizai” represents a continuation of the tradition of theatre research launched at Vytautas Magnus University in the interwar period. The journal is published since 2000 and consists of academic papers by young and senior scholars of the Department of Theatre Studies of the Faculty of Arts at Vytautas Magnus University. Essential aim of the journal is to analyze the main tendencies of Lithuanian theatre development and its esthetic, social as well as political and institutional aspects within the framework of the most recent research methodologies. The journal also encourages new interpretations of Lithuanian theatre history as well as reflections on interdisciplinary and intercultural theatre phenomena. The journal epitomizes employment of the newest academic methodologies developed at Western universities for the analysis of history and the present developments of Lithuanian theatre.