Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110325
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Dusevičiūtė-Neimontienė, Gintarė
Supervisor: Senvaitytė, Dalia
Title: Istorinės rekonstrukcijos judėjimas Lietuvoje XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje: raida, raiška ir alternatyvaus tapatumo paieškos
Other Title: The movement of historical reenactment in Lithuania at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century: evolution, expression, and search for alternative identity
Extent: 202 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 25-Sep-2020
Keywords: Istorinė rekonstrukcija;Historical reenactment;Klasifikacija;Classification;Judėjimas;Movement;Alternatyvus tapatumas;Alternative identity
Abstract: Daktaro disertacijos tikslas – ištirti istorinės rekonstrukcijos reiškinį XX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvoje, nustatyti pagrindines rekonstruktorių judėjimo raidos kryptis, raiškos formas, rekonstruktorių tapatumą formuojančius veiksnius bei išnagrinėti jų kuriamo tapatumo pobūdį. Darbo pagrindą sudaro lauko tyrimo duomenys rinkti 2015–2019 m. Empirinė medžiaga rinkta taikant stebėjimo, anketavimo ir interviu metodus. Istorinės rekonstrukcijos reiškinio pradžia Lietuvoje siekia XX a. 10-ąjį dešimtmetį. 1989 m. įkurtas Kauno karo istorijos klubas tapo pirmuoju tokio pobūdžio klubu Lietuvoje. Atsižvelgiant į chronologinį skirstymą, išskirtos tokios klubų tematikos kryptys: 1. Baltų; 2. Viduramžių; 3. Napoleonmečio ir 4. XX amžiaus. Reiškinys transformavosi į judėjimą. Istorinės rekonstrukcijos judėjimo raiška yra gana plati: festivaliai, stovyklos, žygiai, paskaitos, parodos, edukacinės ir pramoginės programos, filmavimasis filmuose ir serialuose, materialaus inventoriaus nuoma. Gilus pasinėrimas į pasirinktą istorinį laikmetį formuoja kitokią – alternatyvią – tapatybę. Tyrimo rezultatai parodė, kad baltų (jotvingių, kuršių genčių) klestėjimo laikotarpis, LDK kūrimosi ir gyvavimo laikotarpis bei partizaninis judėjimas yra išskirtinės, tik Lietuvoje atkuriamos temos. Tapatybės kūrimo procese svarbiu veiksniu yra atkuriamo laikotarpio, socialinio statuso ir veiklos pasirinkimas, kuris formuoja rekonstruktorių vertybių sistemą ir pasaulėžiūrą.
The aim of the dissertion is to study the phenomenon of historical reenactment in Lithuania from the end of the 20th century to the beginning of the 21st century, to determine the main trajectories of the evolution of the reenactment movement, forms of expressions, factors that form the identity of reenactors, and to analyze the nature of the identity created by them. The data collected during the field research form the basis of the present work. The main data of the field research were collected in 2015–2019. The following field research methods were used: observation, questionnaire, and interview. The beginning of the phenomenon of historical reenactment in Lithuania dates back to the 20th century, to the 1990s. Kaunas Military History Club founded in 1989 became the first club of this kind in Lithuania. Taking into account the chronological distribution, the thematic directions of the clubs have been classify: 1. Baltic; 2. Medieval; 3. Napoleonic, and 4. 20th century. The phenomenon transfomed into movement. The expression of the historical reenactment movement is rather broad: festivals, camps, hikes, lectures, exhibitions, educational and entertainment programs, filming in films and series, rental of material equipment. Deep immersion in a chosen historical period forms a different – alternative – identity. The results of the research indicate that the period of prosperity of the Balts (Yotvingians, Curonian tribes), the period of formation and existence of the Grand Duchy of Lithuania, and the guerilla movement are exceptional topics reenacted only in Lithuania. A chosen period, activity, social character forms the value system and worldview of reenactors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/110325
Appears in Collections:2020 m. (HMF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

24
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons