Kokį vadovavimo stilių būsimi Z kartos darbuotojai sieja su tamsiąja triada pasižyminčiu vadovu?


ES.jpg picture
Title
Kokį vadovavimo stilių būsimi Z kartos darbuotojai sieja su tamsiąja triada pasižyminčiu vadovu?
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0304
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2018-10-01
Expected Completion
2019-04-30
Status
Vykdomas
Scope
Institucinis
Pagrindinis projekto tikslas: ugdyti studento mokslinių tyrimų atlikimo bei pristatymo įgūdžius, parengiant stimulinę medžiagą ir įgyvendinant kvazieksperimentą apie hipotetinio, tamsiąja triada pasižyminčio vadovo vadovavimo stiliaus vertinimą būsimų Z kartos darbuotojų imtyje. Projekto metu bus atlikta sisteminė mokslinės literatūros analizė, kuri leis parengti simulinę tyrimo medžiagą: scenarijus, aprašančius hipotetinius vadovus, pasižyminčius žemu/ aukštu psichopatiškumu, narcisizmu, makiavelizmu. Šios veiklos metu taip pat bus aprašyti vadovavimo stiliai ir jų pasekmės, remiantis Bass ir Avolio (1998) pilno diapazono vadovavimo modeliu, bei išskirtos pagrindinės būsimų Z kartos darbuotojų psichologinės charakteristikos, galinčios turėti įtaką vadovavimo vertinimui. Taip pat bus parengta tyrimui būtina medžiaga (scenarijai kaip stimulinė medžiaga ir klausimynas apie vertinamų hipotetinių vadovų vadovavimo stilių, jo pasekmes bei vertintojų psichologines charakteristikas) bei sudaryta tyrimo atlikimo schema, numatant reikalingą tyrimo dalyvių imtį (Z kartos atstovai) bei atrankos procedūrą. Bus įgyvendintas kvazieksperimentas apie hipotetinio, tamsiąja triada pasižyminčio vadovo vadovavimo stiliaus vertinimą. Planuojama, jog tyrimo metu sudalyvaus ne mažiau nei 150 studentų (būsimų Z kartos darbuotojų). Atlikus tyrimą, bus analizuojami gauti duomenys bei interpretuojami rezultatai. Gauti tyrimo rezultatai bus pristatyti mokslinei bendruomenei (studentas parengs vieną mokslinį straipsnį bei pristatys ne mažiau nei vieną pranešimą mokslinėje konferencijoje).Projekto tyrimas vertingas tiek teoriškai, tiek praktiškai, nes gali atskleisti papildomų žinių apie būsimų „kitokių“ (Z kartos) darbuotojų požiūrį į tam tikromis charakteristikomis pasižyminčius vadovus ir šių vadovų vadovavimo stiliaus vertinimą. Be to, vadovavimo psichologijos mokslo žinios bus papildytos informacija apie vadovavimo stilių sąsajas su vadovo tamsiosios triados bruožais.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false