Logo

Sporto mokslas / Sports Science 713 Community home page

ISSN 2424-3949

„Sporto mokslas“ – Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos tarptautinis periodinis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas. Leidinys priskiriamas socialinių mokslų srities, sporto edukologijos krypties, biomedicinos mokslų srities, sporto fiziologijos krypties, sveikatos, reabilitacijos, fizinio aktyvumo krypties, humanitarinių mokslų srities, sporto istorijos, filosofijos krypties mokslo darbams. Straipsnius jame publikuoja žymūs Lietuvos, Europos ir pasaulio mokslininkai. Žurnale publikuojami ne tik mokslo straipsniai, bet ir monografijų, apgintų disertacijų recenzijos, konferencijų apžvalgos. Kronikos skyriuje apžvelgiami svarbiausi mokslinio gyvenimo įvykiai. Žurnalas naudoja mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo internete sistemą Open Journal Systems (OJS).

The journal „Sport Science“ is peer-reviewed international periodical publication of research papers. The journal is currently published by Vytautas Magnus University, and Lithuanian Olympic Academy. The content of publications covers the fields of social, sport educology, biomedicine, sport physiology, health, rehabilitation, and physical activity, humanitarian sciences as well as the fields of sport history and philosophy. Famous Lithuanian scientists and researches of European and world level, who analyse sport science theory and practice, training methodology, sport management, Olympic education, and other related topics, publish themselves in this journal. Though, not only scientific articles are printed in the journal, but also reviews of monographs, doctoral theses, and conference reviews are also included in the content. This journal uses Open Journals Systems (OJS) software for management and publishing support.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Collections in this community