Acta litteraria comparativa

Permanent URI for this community

ISSN 2351-7387

„Acta litteraria comparativa“ – Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos ir VDU Švietimo akademijos (buv. Lietuvos edukologijos universiteto) mokslo darbų leidinys, skirtas tradiciniams ir moderniems komparatyvistiniams (tarpkultūriniams, tarpdalykiniams, tarptekstiniams) tyrinėjimams, skatinantis taikyti naujas arba atnaujintas teorijas ir metodologines prieigas. Žurnalo tikslas – sutelkti svarbiausius Lietuvos ir užsienio mokslininkų komparatyvistinius tyrinėjimus. Žurnalas naudoja mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo internete sistemą Open Journal Systems (OJS).

“Acta litteraria comparative” – Lithuanian Comparative Literature Association's peer reviewed journal which promotes traditional and modern (intercultural, interdisciplinary, and intertextual) comparative studies and encourages researchers to use new or updated theories and methodological approaches in this field. “Acta litteraria comparative” and its publishers aim to propagate and spread significant findings related to humanities science in Lithuania as well as internationally. This journal uses Open Journals Systems (OJS) software for management and publishing support.

Collections of this Community