Žmogus ir žodis / Man and the Word

Permanent URI for this community

ISSN 1822-7805

„Žmogus ir žodis“ – periodinis mokslo darbų žurnalas, leidžiamas nuo 1999 m., kuriame skelbiami straipsniai, recenzuojami humanitarinių mokslų (filologijos) srities darbai. Žurnalo tikslas – skelbti humanitarinių ir socialinių mokslų sričių filologijos, filosofijos, edukologijos krypčių tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, siekiant suteikti įvairių akademinių bendruomenių mokslininkams galimybę dalyvauti atviroje tarptautinėje diskusijoje mokslo, visuomenės švietimo, kultūros klausimais.

“Man and the World” is an academic peer -reviewed research papers’ journal which promotes literary, linguistics, didactic studies and encourages researchers to use new or updated theories and methodological approaches in humanities field. Top priority is given to relevant academic articles which are devoted to the conceptual analysis of literary, linguistic, didactic, foreign languages issues. Much attention is also to paid to significant theoretical insights or interesting scholarly perspectives.