International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris

Permanent URI for this community

ISSN 2345-024X

https://dx.doi.org/10.7220/2345-024X

Recenzuojamame žurnale siekiama nagrinėti žmogaus psichikos reiškinius ir elgesį, laikantis požiūrio, kad psichika ir elgesys atsiranda, vystosi ir funkcionuoja dėl biologinių, psichologinių priežasčių ir sąveikos su socialine aplinka. Holistinis požiūris į psichikos reiškinius ir žmogaus elgesį akcentuoja mokslų integracijos būtinybę. Todėl prioritetinėmis žurnalo temomis laikome tas, kurios psichologinius klausimus nagrinėja platesniame kontekste, psichikos reiškinius ir elgesį aiškina atsižvelgiant į tiriamų reiškinių biologinius, psichologinius ir socialinius aspektus. Žurnalas siekia skirtingų sričių ir krypčių mokslininkų bendradarbiavimo vystant psichologijos mokslą, plečiant mokslo pritaikymo praktikoje galimybes, ieškant įvairiapusio asmens ir visuomenės problemų sprendimo greitai besikeičiančiame socialinio gyvenimo kontekste. Žurnalas teikia pirmenybę mokslinių originalių straipsnių publikavimui. Autoriai kviečiami pateikti empirinius bei teorinius straipsnius, kurie papildo psichologijos mokslo žinias naujais biopsichosocialiniais aspektais, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia psichikos ir elgesio žinių supratimą, turi praktinės reikšmės profesinei psichologo veiklai. Esame atviri tiek lauko, tiek laboratorinių tyrimų pristatymui, kur duomenys yra analizuojami tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai, tiek sudėtinga, tiek paprasta statistine analize. Viliamės, kad žurnalas skatins Lietuvos ir pasaulio mokslinių ir akademinių bendruomenių diskusijas, leis skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti savo požiūrį į tarpdisciplinines bei atskiras psichologijos mokslo problemas. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje, naudoja mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo internete sistemą Open Journal Systems (OJS) ir plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

The peer reviewed scope of "International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach" is to study the phenomena of human mental processes and behaviour, based on the viewpoint that both mind and behaviour originate, develop and function due to close interaction of biological and psychological factors with social environment. Such holistic understanding of mental phenomena as well as human behaviour stresses the necessity of integration of different branches of science. Therefore, the priority will be given to the topics, analyzing psychological issues within the broader context, including biological, psychological, and social aspects. "International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach"encourages discussions between scientists and academic communities of Lithuania, USA and other countries, strives for collaboration of scientists, representing various scientific fields and branches, in order to promote the development of Psychology, and to expand practical implementation possibilities enabling to find the most appropriate solution of problems faced both by the individual and the community within the rapidly changing social milieu. The authors are encouraged to submit original empirical as well as theoretical articles, with diverse methodology and methods of statistical analysis, which would expand the knowledge in the field of Psychology, and (or) have importance for practical psychologists. "International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach"has two sections: one is designed for peer reviewed theoretical and empirical research, and the other is for publishing articles of practical psychologists, selected articles of psychology students, book reviews, dissemination of information about ongoing projects, scheduled conferences and other relevant events. "International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach" is a bilingual journal: articles in Lithuanian and English are welcome. It is published twice a year. The ownership of "International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach" is shared equally between University of Nebraska at Kearney, USA and Vytautas Magnus University, Lithuania. It published by VMU General Psychology Department, Theoretical Psychology Department, Psychological Clinic and UNK Department of Counseling and School Psychology. This journal is registered in the CrossRef system, uses Open Journals Systems (OJS) software for management and publishing support and plagiarism detection systems CrossCheck.