Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas

Permanent URI for this community

ISSN 2335-8777

http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777

„Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas" – recenzuojamas, referuojamas socialinių tyrimų žurnalas, įkurtas 2009 m. Vytauto Didžiojo universitete. Žurnalas pateikia tarpdisciplinius empirinius ir teorinius socialinius tyrimus. Čia spausdinami įvairių akademinių disciplinų, tarp jų - sociologijos, socialinio darbo, antropologijos, lyčių ir komunikacijos studijų straipsniai. Naudojantis skirtingomis metodologijomis, žurnale analizuojamos temos, susijusios su tapatybių politika, globalizacija, socialine gerove, multikultūralizmu. Straipsniai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis, numeriai išleidžiami du kartus per metus. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

"Culture and Society: Journal of Social Research“ is a peer reviewed social research journal founded in 2009 at Vytautas Magnus University, Lithuania. It presents interdisciplinary empirical and theoretical scholarship in social sciences. The journal welcomes contributions from a wide range of relevant fields, including sociology, social work, anthropology, gender studies, media and communication studies. Using diverse methodologies, the articles in „Culture and Society“ explore variety of topics related to globalization, identity politics in contemporary world, social welfare and multiculturalism. Contributions in both Lithuanian and English are welcome. The journal is published twice a year, is registered in the CrossRef system and uses plagiarism detection systems CrossCheck.