Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99011
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Milašius, Kazys
Title: Lietuvos ištvermę lavinančių sportininkų aerobinio pajėgumo charakteristika
Other Title: Aerobic capacity characteristic of Lithuanian endurance sports athletes
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , 2016, Nr.2 (84)
Extent: p. 60-66
Date: 2016
Keywords: Aerobinė ištvermė;Sportininkai;Maksimalusis deguonies suvartojimas;Aerobic endurance;Athletes;Maximal oxygen consumption
Abstract: Kaip teigia daugelis mokslininkų, aerobinės ištvermės sporto šakų atletams būdingos didelės aerobinės galimybės: didelis maksimalusis deguonies suvartojimas (VO2 max) ir gebėjimas ilgai jį išlaikyti. Nustatyta, kad tarp VO2 max ir sporto šakų, kurioms būdinga ištvermė, sportinių rezultatų bei aerobinių reakcijų yra glaudus koreliacinis ryšys. Taigi, VO2 max rodiklis tiesiogiai ir kompleksiškai rodo kraujotakos ir kvėpavimo sistemų funkcinio pajėgumo ir raumenų gebėjimo jį naudoti maksimalias galimybes. VO2 max priklauso nuo daugelio veiksnių: maksimaliosios plaučių ventiliacijos, kraujo sudėties, hemoglobino, geležies kiekio jame, kraujagyslių elastingumo, raumenų kapiliarų tinklo, mitochondrijų kiekio raumenyse ir jų aktyvumo, oksidacinių fermentų kiekio ir jų aktyvumo. VO2 max dinamiką lemia genetiniai veiksniai ir treniruotės turinys. Individualių VO2 max reikšmių nustatymas yra svarbus tiriant sportininkus, nes suteikia informacijos apie aerobinio pajėgumo, ištvermės lygį. Apžvelgus literatūros šaltinius matyti, kad juose gana plačiai nagrinėjamas įvairių ištvermę lavinančių sportininkų aerobinis pajėgumas. Tačiau Lietuvoje ilgamečių sportininkų aerobinio pajėgumo tyrimų duomenų dar pasigendama. Nėra duomenų apie pastarųjų 25 metų laikotarpio Lietuvos sportininkų VO2 max kaitą. Tyrimo tikslas – apibendrinti Lietuvos didelio meistriškumo ištvermę lavinančių sportininkų pagrindinio aerobinio pajėgumo rodiklio – maksimaliojo deguonies suvartojimo lygį ir palyginti jį su literatūros šaltiniuose pateiktais atskiroms sporto šakoms būdingais modeliniais rodikliais. Tirta 22 plento dviratininkai, 14 dviratininkių, 20 slidininkų ir 9 slidininkės, 17 irkluotojų vyrų ir 11 moterų, 15 biatlonininkų ir 8 biatlonininkės, 14 baidarių ir kanojų irkluotojų, 8 penkiakovininkai, 9 ėjikai, 2 plaukikai
Aerobic capacity indices of the athletes, practicing aerobic endurance sports, are rather high. Athletes, practicing aerobic endurance sports, are able to demonstrate great maximal oxygen consumption (VO2 max) and ability to keep it for a long time. Scientific evidence proves a close correlation between VO2 max and sport results in endurance sports, as well as between VO2 max and aerobic reactions. Thus, VO2 max serves as a direct and complex index to reflect maximal possibilities of blood respiratory systems functional capacities and muscles ability to use it. VO2 max is under influence by many factors: maximal lungs ventilation, blood composition, values of hemoglobin and iron in blood, elasticity of blood vessels, capillary density of skeletal muscles, number ofmitochondria inmuscles and their activeness, as well as amount of oxidation ferments and their activeness. Dynamics of VO2 max is determined by genetic factors and the content of training session. Establishment of individual VO2 max valuesisimportant in investigation process of athletes due to information it provides on the level of aerobic capacity and endurance. Overview of literature sources highlights a rather wide scientific concern on aerobic capacity exploration in various endurance sports athletes. Nevertheless, research data on athletes’ aerobic capacity longitudinal investigation, as well as on VO2 max change in Lithuanian athletes during the last 25 years are lacking. The aim of the research was to summarize the level of maximal oxygen consumption, which serves as the main index of aerobic capacity for Lithuanian elite endurance sports athletes, and to compare it with characteristic to different sports model indices, provided in literature sources
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99011/1/ISSN2424-3949_2016_N_2.PG_60-66.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/99011
http://dx.doi.org/10.15823/sm.2016.21
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2016, Nr. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

261
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

709
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.