Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93430
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Milašius, Kazys
Title: Sportininkui, treneriui, sporto mokslininkui profesoriui Juozui Skernevičiui 85‑eri metai
Other Title: 85th birthday anniversary of professor Juozas Skernevičius – athlete, coach and sport scientist
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , 2016, Nr.3 (85)
Extent: p. 75-81
Date: 2016
Keywords: Sporto treniruotė;Mokslo darbas;Mokslinės publikacijos;Sportininkų rengimo valdymas;Training workout;Scientific work;Scientific publications;Management of athletes’ training
Abstract: Asmenybės vaidmuo visuomenės raidai visais laikais buvo svarbus. Profesoriaus Juozo Skernevičiaus gyvenimo kelias, prasidėjęs prieš 85 metus, vingiavęs sudėtingais vingiais – nuo paprasto kaimo vaikinuko iki įžymaus sportininko, dėstytojo, trenerio, mokslininko, atvedė jį į sporto mokslo aukštumas. Šiame kelyje netrūko didžiulių išbandymų, pareikalavusių gebėjimo įsigilinti į sudėtingas situacijas, tiksliai ir sumaniai spręsti įvairias problemas. Tačiau šis kelias atvedė ir į pripažinimą. Šiandien iš šio garbaus amžiaus aukštumų galima plačiau apžvelgti nueitą kelią ir jį įvertinti. Nagrinėti asmenybės indėlį į mokslo raidą yra aktualu, kai šis indėlis yra reikšmingas kitų žmonių likimams, jų gyvenimo sampratai, jų darbams, edukologijos mokslui. Darbo tikslas – išnagrinėti prof. Juozo Skernevičiaus indėlį į Lietuvos sporto ir sporto mokslo raidą. Darbe taikytas etnografinio tyrimo metodas. Juo siekiama apibūdinti žmonių santykius, veiklą, laimėjimus, jų reikšmę žmonių grupei, valstybei (Bitinas, 2002). Įgyvendinus darbo tikslą paaiškėjo, kad per ilgą gyvenimą, turiningą mokslinę ir praktinę veiklą susiformavo šie prof. J. Skernevičiaus pagrindiniai bendrieji ir specialieji sportiniai teiginiai: 1. Sporto mokslo tiriamojo darbo pagrindinė vertybė yra žmogaus fizinių, funkcinių ir dvasinių galių raidos analizė ir plėtotė. Tiek pamatiniai, tiek taikomieji sporto mokslo tyrimai yra reikalingi mokslo plėtrai, tačiau profesorius pirmenybę teikia taikomiesiems sporto mokslo tyrimams. 2. Žmogaus gyvenimo ir egzistencijos kryptį nulemia genetinis pradas, gabumai, talentas, aplinka, ugdomieji veiksniai. Siekti didelių sportinių rezultatų rekomenduotina tik tiems atletams, kurie turi labai gerus įgimtus fizinius, funkcinius, psichinius duomenis (genomą)
Role of personality has always been important in the process of social evolution. A winding life path of Professor Juozas Skernevičius started 85 years ago, leading him from a simple village boy to a celebrated athlete, lecturer, scientist, finally brought to the highest achievements in sport science (Skernevičius, Dadeliene, 2011). This life journey was full of great trials and required deep concern in complex situations, finding precise and skillful decisions in problems solving. Altogether, it brought him to recognition and now allows looking over the works fulfilled, giving them evaluation from today’s perspective. Providing analysis of personality contribution into evolution of science it is important when this contribution has a certain role in other persons’ fates, their conception of life, works and science of educology (Miškinis et al., 2008). Aim of the work was to analyze the contribution of Professor Juozas Skernevičius to the evolution of Lithuanian sport and sport science. The methodic. Ethnographic research method was applied in the study. This method aims at describing relations between people, their activity, achievements, as well as their impact to the group of people and state (Bitinas, 2002). The results and conclusions. Long life and rich scientific and practical activity of Professor J. Skernevičius contributed to formation of his main general and special sport-related statements: - the main value of sport science exploratory work is analysis and development of human physical, functional and spiritual abilities’ evolution. Both fundamental and applied research of sport science is necessary for science development, however, Professor J. Skernevičius gives priority to the applied research
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/93430/1/ISSN2424-3949_2016_N_3.PG_75-81.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/93430
http://dx.doi.org/10.15823/sm.2016.35
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2016, Nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.11 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

122
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.