Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/87910
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Miceikienė, Astrida;Čiulevičienė, Vida
Title: Mokesčiai – kaip aplinkos taršą mažinantis ir aplinkos išteklius tausojantis instrumentas
Other Title: Taxes – an instrument which reduces environmental pollution and conserves environmental resources
Is part of: Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives : mokslo žurnalas. Akademija, 2014, Nr. 1 (9)
Extent: p. 154-162
Date: 2014
Keywords: Mokesčiai;Aplinkos tarša;Aplinkos ištekliai;Traktuotė;Taxes;Environmental pollution;Environmental resources;Treatment
Abstract: Mokesčiai, kaip aplinkos taršą mažinantis ir aplinkos išteklius tausojantis instrumentas – viena svarbiausių fiskalinės politikos priemonių, kurių pagalba yra skatinama ekologiška ekonomika, tobulinama socialinė apsauga, saugoma aplinka nuo per didelės gamtinių išteklių vartojimo spartos bei taršos. Nors pradinė aplinkos taršą mažinančių ir išteklius tausojančių mokesčių koncepcija buvo suformuluota dar 20 a. pradžioje, pasaulio valstybėse šie mokesčiai pradėti taikyti, palyginti su kitais mokesčiai, neseniai. Mokslinėse publikacijose užsienio ir lietuvių kalbomis, tarptautinių organizacijų oficialiuosiuose dokumentuose nėra vieningos nuomonės, koks šiuos mokesčius atspindintis pavadinimas būtų tiksliausias ir kokius mokesčius priskirti. Anglų kalba kartu su dažniausiai vartojamu terminu „taxes“ taip pat naudojami ir kiti terminai – „charges“, „levies“, „fees“, „duties“. Jie vadinami aplinkos mokesčiais (angl. environmental taxes), eko (angl. eco (logical) taxes)) mokesčiais, ekologiniu apmokestinimu (angl. ecological taxation) ir kt. Vokiečių kalboje šiems mokesčiais apibūdinti naudojama sąvoka „Umweltsteuer“ (aplinkos mokesčiai), o sąvokos „Ökosteuer” (ekologiniai mokesčiai) ir „Lenkungsabgabe“ (skatinamieji mokesčiai) vartojami kaip aplinkos mokesčių sudedamosios dalys. Mokslinėse publikacijose lietuvių kalba taip pat vartojamos įvairios sąvokos – „aplinkos mokesčiai“, „aplinkosaugos mokesčiai“, „su aplinka susiję mokesčiai“, „ekologiniai mokesčiai“ ir pan. Siekiant išgryninti sąvoką, išanalizuota įvairių aplinkos taršą mažinančių ir aplinkos išteklius tausojančių mokesčių įvairovė, rūšys, atskleistas šių mokesčių turinys
Taxes as an instrument which reduces environmental pollution and conserves environmental resources is one of the most important fiscal policy measures to help promote the green economy, improve social security, the environment is also protected from overuse of natural resources and pollution rate. Although the initial environmental pollution and resource-saving tax concept was formulated in a early 20th century, in the world these taxes were introduced recently. In scientific publications of foreign and Lithuanian languages, in official documents of international organizations, there is no consensus, reflecting what accurate term should be used. In English language, together with the most commonly used term "taxes" are also used terms – "charges", „fees“, „duties“, „levies“. They are also called „environmental taxes“, „eco (logical) taxes“, „ecological taxation“ and others. In German language are used these terms: „Umweltsteuer“ (environmental taxes), „Ökosteuer“ (green taxes) and „Lenkungsabgabe“ (incentive fees). In Lithuanian scientific publications are also used different terms – environmental taxes, charges related to the environment, green taxes and so on. In order to refine the concept, analysis of various environmental pollution and resource-saving taxes were made. As a result true content was identified. Theoretical logic of the research concist from environmental pollution and resource-saving tax concepts analysis. Identification and classification of their concepts was made using synthesis method. Analysis and synthesis of Lithuanian, European Union, and other official European and international organizations legal documents concerning environmental pollution and resource-saving tax was made. To justify theoretical propositions statistical analysis was used. Data was collected from the Lithuanian Department of Statistics and Eurostat databases
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/87910
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.