Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/861
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Tamašauskaitė, Žieda
Title: Gothic word order patterns as attested in the Gothic Gospel of Luke
Other Title: Gotų kalbos žodžių tvarkos modeliai remiantis gotiškąja Evangelija pagal Luką
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : biannual scientific journal. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, [T.] 3, 2013
Extent: p. 64-76
Date: 2014
Keywords: Gotų kalba;Gotiškoji Evangelija pagal Luką;Žodžių tvarkos modeliai;Sintaksė;Gothic;Gothic Gospel of Luke;Word order patterns;Syntax
Abstract: Gotų kalba yra išnykusi germanų kalba, kuria kalbėjo rytų germanų gentis gotai. Gotų kalba yra ne tik vienintelė rytų germanų kalba, kurios rašytinių šaltinių išliko iki mūsų dienų, bet ir kalba, kuria užrašyti seniausi germanų genčių rašto paminklai. Būdama viena seniausiai susiformavusių germanų kalbų, gotų kalba turi daug germanų prokalbės bruožų. Be to, šios kalbos gramatikoje aptinkama ne tik savitų, tik germanų prokalbei ar gotų kalbai būdingų savybių, bet ir elementų, atkeliavusių į šią kalbą iš senųjų Europos kalbų. Gotų kalbos unikalumas ir daugialypiškumas puikiai atsiskleidžia sintaksėje, ypač sakinių ir frazių žodžių tvarkoje. Šio straipsnio tikslas yra apibūdinti žodžių tvarkos modelius gotų kalboje, remiantis modeliais, aptinkamais gotiškosios Evangelijos pagal Luką IV skyriuje. Straipsnyje nagrinėjama žodžių tvarka veiksnio ir tarinio grupėse bei nustatomi šių grupių išskirtiniai sintaksiniai bruožai. Siekiant apibūdinti sakinio žodžių tvarkos modelius, analizuojami vientisiniai ir pagrindiniai pasirinkto Evangelijos skyriaus sakiniai, dėmesį skiriant ir labiausiai paplitusiems, ir rečiau aptinkamiems žodžių tvarkos modeliams bei sintaksiniams bruožams. Straipsnyje taip pat pateikiami sudėtinių ir šalutinių gotų kalbos sakinių žodžių tvarkos modeliai bei lyginama šalutinių ir pagrindinių sakinių žodžių tvarka. Visi analizuojami žodžių tvarkos modeliai ir sintaksės bruožai iliustruojami pavyzdžiais iš gotiškosios Evangelijos pagal Luką IV skyriaus. Žodžių tvarkos modeliai analizuojami jungiant du tyrimų metodus: aprašomąjį ir analitinį. Lingvistiniu požiūriu itin vertingą gotų kalbą svarbu tyrinėti ir studijuoti.[...]
Gothic is the oldest attested Germanic language that possesses features similar to Proto-Germanic, i.e. parental language of all contemporary Germanic languages. The grammar of the Gothic language not only comprises distinctive features of native origin, but also contains peculiarities inherited from Proto-Germanic as well as traces of non-Germanic impacts. The peculiar nature of Gothic grammar reveals itself in the Gothic syntax, and notably in the order of words. The article aims at defining word order patterns in an extract from The Gothic Gospel of Luke with special reference to word order in a phrase and sentence. In addition to the principal features of Gothic syntax and word order, the article considers word order of nominal and verbal patterns, analyzes word order patterns in simple sentences, and comments upon the choice of word order in complex sentences and subordinate clauses found in the extract from The Gothic Gospel of Luke. Being the only attested East Germanic language, Gothic has a great linguistic value. Therefore, the study of Gothic word order and syntax is of great significance for the reconstruction of Proto-Germanic, for understanding the order of words in old Germanic languages as well as for identifying common Germanic features. In addition, it may also be useful for analysing the syntactic development of contemporary Germanic languages
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/861/1/ISSN2335-2027_2013_V_3.PG_64-76.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/861
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.3.6
Affiliation(s): Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2013, nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.15 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

166
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

179
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.