Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/84899
Type of publication: research article
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Martirosianienė, Lina
Title: Žemos palūkanų normos - esamos ir laukiamos
Other Title: Low interest rates – current and expected
Is part of: Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives : mokslo žurnalas. Akademija (Kauno r.) : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012, Nr. 1 (8)
Extent: p. 154-157
Date: 2012
Keywords: Palūkanų norma;Neigiama palūkanų norma;Pinigų politika;Rizika;Interest rate;Negative interest rate;Monetary policy;Risk
Abstract: Palūkanų normos kitimas šalies ekonomikai daro didelę įtaką ir yra svarbus kintamasis. Tai tarsi savaiminis kapitalo paskirstymo reguliatorius. Palūkanų normų kitimo mechanizmas yra sudėtingas: esant ūkio nuosmukiui kredito paklausa mažėja ir tai mažina kredito kainą, tačiau tuo metu išauga kredito rizika, o tai yra palūkanų normą didinantis veiksnys, gerėjant šalies ekonominei situacijai, pozityvia kryptimi kintant šalies makroekonominiams rodikliams, palūkanų normos gali kilti. Palūkanų normą veikiančius veiksnius galima suskirstyti į tris grupes: ekonominius, politinius ir socialinius. Siekiant sumažinti įtampą finansų sektoriuje, padidinti finansų sistemos likvidumą bei įgyvendinti skatinamąsias pinigų politikos priemones, ECB pagrindines palūkanų normas sumažino iki minimaliai žemos ribos. Neigiamų centrinio banko politikos palūkanų normų istorijoje jau yra keletas pavyzdžių (Šveicarija, Danija, Švedija, Vokietija), tačiau nėra pakankamai mokslinių diskusijų ir tyrimų, kurie įvertintų neigiamos palūkanų normos teorijos poveikį šalių finansiniam stabilumui
The interest rate plays an important role in the economies. It's like a self-regulator of capital allocation. Interest rate changes is a complex mechanism: 1) the economic downturn in the demand for credit decreases and this reduces the cost of credit, 2) economic recession increases credit risk, which is the rate-increasing factor, 3) improving the country's economic situation, growth of gross domestic product and positive direction of change of other macroeconomic variables, interest rates may rise. Factors affecting the rate can be divided into three categories: economic (inflation and the country's economic activity, the degree of foreign influence on financial markets, government securities supply and demand changes), political (control of the money supply, changes in the tax area, the reserve rate) and social (in the age structure of the population employment rate). The financial crisis is a challenge for everyone. In order to reduce stress in the financial sector, to increase the liquidity of the financial system and the implementation of monetary policy incentives measures, the ECB's key interest rate was reduced to a minimum low limit. Negative central bank policy interest rates in history have few examples: Switzerland (foreign currency deposits), Sweden, and Denmark (certificates of deposit), Switzerland, Denmark and Germany (negative short-term bond yields). ECB's cheap and readily available monetary policy can be a deciding factor in lending, businesses moving out of recession in the development phase. Requires detailed studies assessing the risk of interest rate theory implications for financial stability
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/84899
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.54 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 10, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 10, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.