Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/832
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Daugėlaitė, Vytautė;Jankauskaitė, Aušra;Sabaliauskienė, Vaida
Title: Possibilities of developing students' intrinsic motivation in blended learning of English
Is part of: Darnioji daugiakalbystė : periodinis mokslo žurnalas = Sustainable multilingualism : the scientific journal. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas (UKI), Nr. 1, 2012
Extent: p. 65-76
Date: 2012
Keywords: Vidinė mokymosi motyvacija;Informacinės ir komunikacinės technologijos;E. mokymasis;Mišrus mokymasis;Virtuali mokymosi aplinka Moodle;Internal motivation for learning;Information and communication technology;E. learning;Blended learning;Virtual learning environment (Moodle)
Abstract: Motyvacija yra vienas iš pagrindinių mokymąsi skatinančių veiksnių. Dėl šios priežasties mokslininkai ir praktikai nuolat ieško naujų būdų ir galimybių skatinti ir palaikyti besimokančiųjų motyvaciją mokytis. Straipsnio autorės daro prielaidą, kad mokymo(si) proceso papildymas informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis bei virtualių mokymosi aplinkų naudojimas mokantis anglų kaip užsienio kalbos gali būti viena iš galimybių, skatinančių besimokančiųjų vidinę motyvaciją. Šio straipsnio tikslas – atskleisti vidinės motyvacijos skatinimo galimybes mokantis anglų kaip užsienio kalbos iš dalies nuotoliniu (mišriuoju) būdu. Tyrimo tikslui pasiekti buvo stengiamasi išsiaiškinti, kaip besimokantieji vertina dėstytojo parinktus ir taikomus mok ymo(si) metodus, papildytus informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, skirtus vidinei motyvacijai skatinti; nustatyti, ar dėstytojo taikomi mokymo(si) metodai, papildyti informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, yra, besimokančiųjų nuomone, svarbūs skatinant jų vidinę mokymosi motyvaciją; atskleisti, besimokančiųjų nuomone, tobulintinas kurso įgyvendinimo sritis motyvacijos skatinimo aspektu. Atliekant tyrimą buvo naudojamas tarptautinio projekto SEVAQ+ metu (2005–2011) sukurtas daugiafunkcinis elektroninis įrankis, skirtas technologijomis papildyto mokymo(si) kokybei įvertinti. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma studentų (63 %) dėstytojo taikomus mokymosi motyvaciją skatinančius metodus įvertino teigiamai („gerai“ arba „puikiai“). Daugumos tyrimo dalyvių (60 %) nuomone, dėstytojo kurse taikomi mokymo(si) metodai, priemonės ir kt. yra svarbūs mokymosi motyvacijos skatinimui. [...]
The study describes the results of the research whose objective was to highlight the possibilities of enhancing students’ intrinsic motivation with the help of the tools and methods employed by the teacher in a blended course. A quantitative research method was applied. The questionnaire was composed using a SEVAQ+ instrument. The research participants were English B1 and B2 level students (n=57). The questionnaire involves the following areas: ICT and learning system in the e-learning environment (Moodle), e-learning activities and teacher’s support as well as learners’ motivation to study more efficiently. The block of questions related to ICT and learning system involves the quality in an e-learning course delivery. In the section of e-learning activities, the aspects covered are compliance of the course methods with the students’ learning style, possibility of self-evaluation, the general course efficiency and teachers’ support. The final block of questions refers to the learner’s self-promotion to study more effectively. According to the research results, employment of the e-learning environment, online learning tools and materials as well as online collaboration with the teacher and peers in the blended learning of English provides broad possibilities for the development of learners’ intrinsic motivation
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/832/1/ISSN2335-2027_2012_N_1.%20PG_65-76.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/832
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.1.7
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2012, nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.