Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61764
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Jonkus, Dalius
Title: Meno tiesa ir estetinė tikrovė Vosyliaus Sezemano estetikoje
Other Title: The truth of art and aesthetic reality in Vasily Sesemann’s aesthetic
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Filosofija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2014, T. 16, nr. 4
Extent: p. 70-79
Date: 2014
Keywords: Estetinė realybė;Estetika;Sezemanas, Vosylius;Fenomenologija;Neutralizacija;Meno tiesa;Aesthetics;Aesthetic reality;Sesemann, Vasily;Phenomenology;Neutralization;Truth of art
Abstract: Straipsnyje analizuojama Vosyliaus Sezemano meninės tiesos ir estetinės tikrovės samprata. Straipsnyje teigiama, kad Sezemanas skiria formalią ir materialią meno tiesą, kad atskleistų meninių reiškinių savitumą. Estetinę tikrovę Sezemanas apibūdina pasitelkdamas neutralizacijos ir derealizacijos terminus. Šie terminai estetinei tikrovei apibūdinti taip pat vartojami Husserlio, Hartmanno ir Ortegos y Gasset filosofijoje. Straipsnyje Sezemano meninės kūrybos samprata lyginama su Merleau-Ponty institucijos samprata ir pažymima, kad meno kūrinys turi būti suprastas ne kaip užbaigtas daiktas, bet kaip toks kūrybinis veiksmas, kuris implikuoja pakartojimo galimybę
This article analyzes the Vosylius’ Sesemanns’s concept of artistic truth and aesthetic reality. The article states that Sesemann distinguishes between formal and material truth of art in order to reveal the identities of artistic events. Sesemann describes aesthetic reality through the terms of neutralization and derealization. These terms are used to describe aesthetic reality in Husserl’s, Hartmann’s and Ortega y Gasset’s philosophy as well. In the article Sezemann’s concept of artistic creativity is also compared with Merleau-Ponty’s institution’s concept and marks that a work of art has to be understood not as a finished creation, but as a creative act, which implicates the possibility of repetition
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61764/1/ISSN1822-7805_2014_T_16_N_4.PG_70-79.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61764
http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.026
Affiliation(s): Filosofijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2014, t. 16, nr. 4: Filosofija

Files in This Item:
marc.xml10.4 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.