Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61661
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gravrock, Violeta;Danilevičius, Eugenijus
Title: Atsakomybė už kūriniją pagal popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato Si“
Other Title: Responsibility for creation according to the encyclical letter of Pope's Francis „Laudato Si“
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2019, nr. 69(97), p. 67-80
Date: 2019
Keywords: Kūrinija;Atsakomybė už kūrinją;Ekologinis švietimas;Enciklika „Laudato Si“ Creation;Responsibility for creation;Ecological education;Encyclical letter “Laudato Si”
Abstract: Šiame straipsnyje apibūdinti pagrindiniai atsakomybės už kūriniją ištakų Šventajame Rašte ir pagal popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato Si“ bruožai, atskleisti esminiai atsakomybės už kūriniją aspektai: taikos kūrimas, švietimas ir ekologinis dvasingumas. Straipsnyje taip pat numatomos enciklikos „Laudato Si“ pateikiamų atsakomybės už kūriniją ugdymo rekomendacijų panaudojimo tikybos mokyme galimybės. Straipsnio pabaigoje pateikiamos šio teorinio tyrimo išvados.
In this article the main features of the responsibility for the creation origins main features in the Bible are described and in accordance with Pope Francis encyclical letter “Laudato Si”, revealed the main aspects of responsibility for the creation: creating peace, educating and ecological spirituality. Possibilities of using the responsibility for creation development recommendations which are provided in the encyclical „Laudato Si“ in education of religion also are anticipated in this article. The conclusions of this theoretical study are presented at the end of the article.
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8785.69(97).4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61661
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2019, nr. 69(97)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

70
checked on May 24, 2019

Download(s)

32
checked on May 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.