Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60603
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Saladžinskas, Sigitas Vladas;Vaisvalavičienė, Kristina
Title: Professional activities of Latvian born Lithuanian architect and engineer Karolis Reisonas (1894–1981) in Šiauliai
Other Title: Latviešu izcelsmes Lietuvas arhitekts un inženieris Kārlis Reisons (1894–1981) un viņa profesionālā darbība Šauļos
Is part of: History of engineering sciences and institutions of higher education. Riga : Riga technical university, 2018, Vol. 2
Extent: p. 100-116
Date: 2018
Note: Tas pats straipsnis išspausdintas ir latviškame žurnalo variante latvių k.: Inženierzinātņu un augstskolu vēsture
Keywords: Kārlis Reisons;Latviešu arhitekti Lietuvā;Lietuvas arhitektūra;Karolis Reisonas;Latvian architects in Lithuania;Architecture of Lithuania
Abstract: Raksts iepazīstina ar Latvijā maz zināma latviešu izcelsmes Lietuvas arhitekta un inženiera Kārļa Reisona (Karolis Reisonas; 1894–1981) dzīvi un profesionālo darbību Šauļos, kā arī aktualizē svarīgākās arhitekta daiļrades mantojuma iezīmes un viņa darbu nozīmi Lietuvas arhitektūras vēsturē. K. Reisons bija viens no spilgtākajiem 20. gadsimta starpkaru perioda Lietuvas modernās arhitektūras radītājiem. K. Reisons ir reprezentatīvu celtņu Lietuvas pilsētās, kā arī Rīgā un Adelaidā (Austrālija) autors vai līdzautors. Rīgas reālskolas (1913) un Sanktpēterburgas civilinženieru institūta (1920) absolvents K. Reisons strādāja par Šauļu pilsētas inženieri un pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāju (1922–1930), Šauļu būvniecības desmitnieku kursu (1925), vēlāk arī Šauļu arodskolas direktoru (1926), Lietuvas Lauksaimniecības kameras konsultantu (1927–1928). 14 no viņa projektētām celtnēm Kauņā un Šauļos ir iekļautas Lietuvas Kultūras vērtību reģistrā. Agrīniem K. Reisona projektiem raksturīgs historisms ar eklektisma elementiem un tā sauktais «ķieģeļu stils». Vēlākie projekti iezīmējas ar modernajai arhitektūrai raksturīgu askētisko racionālismu, funkcionālismu un piemērošanos pilsētbūvniecības un kultūrvēsturiskajam kontekstam. Pēc Otrā pasaules kara viņš ar ģimeni emigrēja uz Vāciju, vēlāk – uz Adelaidu, piedalījies Adelaidas lietuviešu kopienas dzīvē
The article introduces the life of not well-known in Latvia Latvian born Lithuanian Karolis Reisonas (in Latvian: Kārlis Reisons; 1894–1981) and his professional activities in Šiauliai city, as well as highlights the main features of the architect’s creative work and the importance of his work in the history of Lithuanian architecture. K. Reisonas was one of the most prominent creators of modern architecture of the 20th century during interwar period in Lithuania. He is the author and co-author of representative buildings in the cities of Lithuania, as well as in Riga and Adelaide (Australia). K. Reisonas graduated from Riga Real School (1913) and St. Petersburg Institute of Civil Engineers (1920). He has worked as the Engineer of the Šiauliai city and Head of the Construction Department of the Municipality (1922–1930), the Director of the Tenth1 Courses of Šiauliai Construction (1925), later – the Director of the Šiauliai Vocational School (1926), and an Advisor of Lithuania Chamber of Agriculture (1927–1928). Fourteen building to his design in Kaunas and Šiauliai cities are included in the list of cultural values of Lithuania. K. Reisonas’ early projects are characterized by historicism, eclectic elements, of «brick style». Later projects have the features of aesthetic rationalism, functionalism, and adaptation to urban and cultural-historical context. After the Second World War, he and his family immigrated to Germany, later Adelaide in Australia, where he participated in the life of the Adelaide Lithuanian community
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60603
https://hdl.handle.net/20.500.12259/60603
https://hesihe-journals.rtu.lv/article/view/HESIHE.2018.008/1251
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Letonikos centras
Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija, Vilnius
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.23 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

134
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

40
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.