Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/571
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Liekis, Šarūnas
Title: Vokietijos kaltė ir lietuviška gėda
Other Title: German guilt and lithuanian shame
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus Aureus, 2014, T. 62
Extent: p. 151-160
Date: 2014
Keywords: Holokaustas;Kaltė;Atmintis;Istorija;Gėda;Lietuva;Vokietija;Holocaust;Guilt;Shame;History;Memory;Lithuania;Germany
Abstract: Vakarų pasaulio socialinis ir politinis pliuralizmas, skleisdamas universalią žmogaus teisių sampratą bei teisingumą, stiprina į kaltę orientuotą kultūrinę tapatybę. Globaliame pasaulyje per kaltės emocijas ir jų institucionalizaciją bandoma taisyti karo padarytą žalą bei jo padarinius. Lietuvoje apie Holokaustą buvo vengiama šnekėti. Šis vengimas susijęs su gėdos dominavimu Lietuvos kultūrinėje terpėje. Požiūris į Holokausto problemas ėmė keistis atsiradus institucionalizuotai Holokausto atminčiai, Lietuvai vis labiau integruojantis į Vakarų ideologinę bei institucinę sąrangą ir perimant naujus kultūrinio elgesio standartus
The social and political pluralism of the Western world, disseminating universal concepts of human rights and justice, strengthens a cultural identity oriented toward acknowledgment of guilt. In a global world, there are efforts to repair damages inflicted by war and its consequences through the fostering and institutionalization of guilt feelings. Lithuanians attempted to avoid talking about the Holocaust, an avoidance related to the dominance of felt shame in the Lithuanian cultural milieu. The situation started to change with an institutionalization of Holocaust memory when Lithuania underwent ever closer integration into a Western ideological and institutional framework and accepted new standards of cultural behavior
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/571
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/571/1/ISSN2335-8769_2014_N_62.PG_151-160.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/571
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Politologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2014, nr. 62
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
ISSN2335-8769_2014_N_62.PG_151-160.pdf624.28 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

marc.xml9.29 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

134
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

50
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.