Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56874
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Januškaitienė, Irena;Klepeckas, Martynas
Title: The effect of various sapropel concentrations on content and fluorescence of photosynthetic pigments of bean
Other Title: Skirtingų sapropelio koncentracijų poveikis pupelių fotosintezės pigmentų kiekiui ir fluorescencijai
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016, Vol. 72, iss. 4
Extent: p. 28-36
Date: 2016
Note: Online ISSN: 2029-2139
Keywords: Pupelės;Sapropelis;Trąšos;Pigmentai;Fluorescencija;Bean;Sapropel;Fertiliser;Pigments;Fluorescence
Abstract: Šio darbo tikslas – ištirti Tarosiškio ežero sapropelio poveikį pupelių (Vicia faba L.) fotosintezės rodikliams (pigmentų kiekiui ir chlorofilo a fluorescencijai). Augalai buvo sėjami į 1 l talpos indus su lengvo priemolio dirvoja po 5 sėklas ir auginami fitokamerose. Atsižvelgiant į sapropelio sudėtį, tyrimams pasirinktos 2,2; 3,1 ir 4 t/ha sauso sapropelio koncentracijos. Sapropelio poveikis lygintas su augalais, augintais be trąšų ir tręštais sintetinėmis trąšomis. Keturioliktą eksperimento dieną, kai augalai išleido du lapus (BBCH 12), buvo išmatuoti chlorofilo a fluorescencijos rodikliai. Augalus paauginus dar 4 savaites iki stiebų ilgėjimo etapo (BBCH 31), pakartotinai buvo išmatuoti chlorofilo a fluorescencijos rodikliai ir nustatyti chlorofilų bei karotinoidų kiekiai lapuose. Pupelių II fotosistemos darbo efektyvumas didėjant sapropelio koncentracijai dirvožemyje išaugo, bet nežymiai (p> 0,05). BBCH 12 augimo etape pupelių fotosintezės indeksas didėjo sapropelio koncentracijai didėjant iki 3,1 t/ha (r = 0,91; p 0,05). Aukščiausias nefotocheminis malšinimas (NPQ) buvo nustatytas kontrolinių pupelių esant BBCH 12 etapui, tuo tarpu vėliau (BBCH 31 etape) gauta priešinga tendencija (r = 0,86; p 0,05), karotinoidų kiekio pokyčiai buvo panašūs kaip ir chlorofilų a+b
Tarosiškio lake sapropel impact on beans (Vicia faba L.) photosynthesis parameters (content of chlorophylls and chlorophyll a fluorescence) was investigated in this study. Plants were sown in 1 L volume pots by 5 seeds with light loamy soil and grown in growth chambers. Considering sapropel composition, 2.2; 3.1 and 4 t/ha dry sapropel concentrations were chosen for investigation. Sapropel affected plants were compared with plants grown in unfertilised and with synthetic fertiliser fertilised soils. On 14th day of experiment, when the plants reached two leaves growths stage (BBCH 12), chlorophyll a fluorescence parameters of investigated plants were measured. Then plants were grown for 4 weeks more and at stem elongation stage (BBCH 31) chlorophyll a fluorescence parameters were measured repeatedly and also the content of chlorophylls and carotenoids were investigated. The efficiency II photosystem of bean increased by increasing sapropel concentration in soil, but insignificantly (p>0.05). Photosynthesis performance index was increasing (r=0.91; p0.05). At BBCH 12 stage the highest non photochemical quenching (NPQ) value was measured in control beans, while at BBCH 31 stage, opposite trend was noticed (r=0.86; p 0.05), and the changes in carotenoid contents were similar to chlorophyll a+b
Internet: https://doi.org/10.5755/j01.erem.72.4.16585
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.06 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.