Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56777
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Klepeckas, Martynas;Januškaitienė, Irena
Title: Changes in Triticum aestivum and Hordeum vulgare chlorophyll content and fluorescence parameters under impact of various sapropel concentrations
Other Title: Triticum aestivum ir Hordeum vulgare chlorofilų kiekio ir fluorescencijos rodiklių pokyčiai naudojant skirtingą sapropelio koncentraciją
Is part of: Biologija = Biology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2016, vol. 62, nr. 4
Extent: p. 216-226
Date: 2016
Keywords: Kviečiai;Miežiai;Sapropelis;Trąšos;Eksperimentinė sėja;Wheat;Barley;Sapropel;Fertilizer; Experimental sowing
Abstract: Šio tyrimo tikslas yra ištirti Tarosiškio ežero sapropelio poveikį kviečių (Triticum aestivum  L.) ir miežių (Hordeum vulgare L.) fotosintezės rodikliams (chlorofilų kiekiui ir chlorofilų fluorescencijai). Tam tikslui augalai buvo pasėti į 1 l talpos vegetacinius indus po 10 sėklų ir auginami fitokamerose. Atsižvelgiant į sapropelio sudėtį, tyrimams pasirinktos 2,2; 3,1 ir 4 t/ha sauso sapropelio koncentracijos. Sapropelio poveikis lygintas su augalais, augintais be trąšų ir tręštais sintetinėmis trąšomis. Keturioliktą eksperimento dieną, kai augalai išleido du lapus (BBCH 12), buvo išmatuoti chlorofilų fluorescencijos rodikliai. Augalus paauginus dar 4 savaites (stiebų ilgėjimo etapas BBCH 31), pakartotinai buvo išmatuoti chlorofilų fluorescencijos rodikliai ir nustatyti chlorofilų bei karotinoidų kiekiai lapuose. Esant BBCH 12 išsivystymo etapui, didesnė sapropelio koncentracija dirvožemyje lėmė statistiš- kai reikšmingą kviečių Fv / Fm santykio didėjimą (r = 0,97; p 0,05). Miežių Fv / Fm santykio pokyčiai buvo tokie patys. Didėjant sapropelio koncentracijai, tiek kviečių (r = 0,4; p > 0,05), tiek miežių (r = 0,82; p < 0,05) PI indeksas didėjo, tačiau jis sumažėjo pasiekus BBCH  31 etapą. Elektronų pernaša taip pat buvo greitesnė tiek kviečiuose (r = 0,82; p <  0,05), tiek miežiuose (r = 0,58; p < 0,05) esant BBCH 12 išsivystymo etapui. Chlorofilų a+b kiekis kviečių (r = 0,94) ir miežių (r  =  0,81) lapuose didėjo reikšmingai (p < 0,05) didėjant sapropelio kiekiui. Karotinoidų kiekio pokyčiai buvo tokie patys (r = 0,87; p < 0,05)
The aim of this study was to investigate the impact of sapropel of Tarosiškis Lake on wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare  L.) photosynthesis parameters (the  content of chlorophylls and chlorophyll fluorescence). Plants were sown in one-litre-volume pots by 10 seeds with light loamy soil and grown in growth chambers. Considering sapropel composition, 2.2, 3.1, and 4  t/ha dry sapropel concentrations were chosen for investigation. Sapropel-affected plants were compared with plants grown in unfertilized soils and soils fertilized with inorganic fertilizer. On day 14 of the experiment, when the plants reached the two-leaves development stage (BBCH 12), chlorophyll fluorescence parameters of the  investigated plants were measured. Then the plants were grown for another four weeks and at the stem elongation stage (BBCH 31) chlorophyll fluorescence parameters were measured repeatedly, and the content of chlorophylls and carotenoids were measured as well. By increasing sapropel concentration in soil, the ratio Fv/Fm in wheat leaves increased (r = 0.97) significantly (p  0.05). Fv/Fm of barley followed the same tendency. By increasing sapropel concentration, the PI index value also increased for wheat (r = 0.4; p > 0.05) and barley (r = 0.82; p < 0.05) at BBCH 12 stage, but at BBCH 31 stage it decreased. The electron transport rate increased in both wheat (r = 0.82; p < 0.05) and barley (r = 0.58; p < 0.05) at BBCH 12 stage too. With increasing sapropel concentration chlorophyll a+b content in wheat (r = 0.94) and barley (r = 0.81) increased significantly (p < 0.05), and the changes in the content of carotenoids in both plant species followed the same tendency (r = 0.87, p < 0.05)
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/biologija/article/view/3409/2214
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.03 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

136
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.