Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54465
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Verbickas, Darius;Juknys, Romualdas;Kleišmantas, Arūnas
Title: Kietojo biokuro naudojimas Lietuvos šilumos gamybos sektoriuje, tolesnės perspektyvos ir poveikis aplinkai
Other Title: Use of solid biomass in Lithuanian heat sector, development and environmental impact
Is part of: Energetika = Power engineering. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2013, T. 59, Nr. 3
Extent: p. 144-152
Date: 2013
Keywords: Kietasis biokuras;Šildymas;Poveikis aplinkai;Klimato kaita;Solid biomass;Heating;Environmental impact;Climate change
Abstract: Straipsnyje analizuojama kietojo biokuro, naudojamo Lietuvoje, būklė, plėtros galimybės ir poveikis aplinkai bei indėlis į klimato kaitą. Nustatyta, kad kietojo biokuro potencialas 2011 m. buvo 1 442 ktne ir jo panaudojimas šilumos sektoriuje siekė 50,8 %. Iki 2020 m. potencialas turėtų padidėti 14,6 % ir pasiekti 1 648 ktne, o kietojo biokuro potencialo panaudojimas šilumos sektoriuje turėtų išaugti iki 67 %. Įgyvendinus Lietuvos strateginiuose dokumentuose numatytą kietojo biokuro naudojimo šilumos gamybai plėtrą, būtų sudaryta galimybė iki 2020 m. šalyje šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją sumažinti 6 %. Pagrindinių orą teršiančių medžiagų emisija pakistų skirtingai. SO2, NOx ir KD emisijos sumažėtų atitinkamai 13,1, 3,2 ir 28,4 %, tačiau LOJ ir CO emisijos padidėtų atitinkamai 1,3 ir 8,2 %
The current use of solid biomass for heating in Lithuania and further development opportunities as well as environmental impact are analyzed in this paper. The solid biomass potential in 2011 made 1 442 ktoe, and 50.8% of this potential was used in the heating sector. The solid biomass potential should increase 14.6% by 2020 and 67% of this potential should be used in order to achieve the national renewable energy targets (60% for district heating and 80% for heating of individual houses). Achievement of national targets would allow to reduce total greenhouse gas emissions by 6%. The changes in the emissions of the main pollutants would be different. SO2, NOx, solid particles emissions would decrease by 13.1, 3.2% and 28.4%, respectively, however, VOC and CO emissions would increase by 1.3 and 8.2%
Internet: https://doi.org/10.6001/energetika.v59i3.2706
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.6 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

136
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.