Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54446
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Balčius, Gediminas;Gražulevičienė, Regina
Title: Phthalates in the Lithuanian environment and the need for human biomonitoring
Other Title: Ftalatai Lietuvos aplinkoje ir biomonitoringo poreikis
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija, 2012, Nr. 2(60)
Extent: p. 5-11
Date: 2012
Keywords: Ftalatai;Biomonitoringas;Aplinka;Lietuva;Phthalates;Biomonitoring;Environment;Lithuania
Abstract: Aplinkos kokybei ir visuomenės sveikatos saugai užtikrinti, remiantis moksliniais tyrimais, būtina kenksmingas medžiagas tinkamai įtraukti į apskaitą ir jas tvarkyti, bendradarbiauti tarptautiniu mastu, taip pat įvertinti cheminių medžiagų pavojingumą. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) yra pagrindinis Europos Sąjungos naujosios cheminių medžiagų tvarkymo politikos teisės aktas. Šio tyrimo tikslas – surinkti ir išanalizuoti duomenis apie Lietuvos pramonėje naudojamas toksiškas medžiagas ftalatus, jų koncentraciją paviršiniuose vandenyse, dugno nuosėdose, nuotekų dumble ir nustatyti žmogaus biomonitoringo poreikį Lietuvoje. 2003–2007 m. Lietuvos pramonėje sunaudotas di(2-etilheksil) ftalato kiekis padidėjo apie 65 kartus – nuo 3,7 t iki 240,81 t. DEHP koncentracijos kai kuriuose nutekamuosiuose vandenyse viršijo didžiausią leistiną vidutinę metinę koncentraciją iki 27 kartų, didžiausią leistiną koncentraciją iki 13 kartų. Didelės ftalatų koncentracijos paviršiniuose vandenyse rodo, kad būtina sukurti nuolatinę žmogaus biomonitoringo sistemą Lietuvoje, siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą
Control of chemical substances and correct evaluation of danger and risk caused by them based on scientific research are necessary for keeping the environment and public health safe. A regulation signed by the European Parliament and the Council to control registration, evaluation, authorisation and limitation of chemical substances (REACH) is the main juridical act of a new EU policy regarding regulations of chemical substances. The objective of this research was to collect and analyse the data concerning phthalates used in Lithuanian industry, to present data on their environmental levels in surface water, sediments, sewage treatment plant effluents, and to discuss the need for the human biomonitoring in Lithuania. The amount of diethylhexyl phthalate (DEHP) yielded to Lithuanian industry and market increased 65 times from 3.7 t in 2003 to 240.81 t in 2007. DEHP concentrations in Lithuanian wastewater exceeded the regulated annual average maximum allowable concentrations up to 27 times and the maximum allowable concentrations up to 13 times. High environmental concentrations of phthalates pointed out to the need for establishing permanent human biomonitoring in Lithuania
Internet: https://doi.org/10.5755/j01.erem.60.2.863
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.