Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54417
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Stravinskienė, Vida
Title: Medžių būklės stebėsena ir vertinimas Kauno miesto aplinkoje
Other Title: Monitoring and assessment of tree health condition in Kaunas city environment
Is part of: Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2010, Vol. 18, iss. 3
Extent: p. 217–225
Date: 2010
Keywords: Miesto medžių būklė;Stebėsena;Morfologiniai rodikliai;Aplinkos tarša;Miesto zonos;Urban trees;Monitoring;Morphological parameters;Environmental pollution;City zones
Abstract: Analizuojami 2002 ir 2008 metais Kaune atliktos medžių miesto gatvių želdiniuose, skveruose, parkuose ir miško parkuose būklės stebėsenos ir vertinimo rezultatai. 69-iuose Kauno aplinkos stebėsenos objektuose buvo įvertinta 769 apskaitos medžių būklė pagal indikacinius morfologinius rodiklius (lajų defoliaciją, lapijos arba spyglių dechromaciją, derėjimą ir sausų šakų kiekį lajoje). Didžiausia vidutinė lajų defoliacija nustatyta paprastųjų kaštonų (Aesculus hippocasta-num L.) – 45,3±2,5 %, mažalapių liepų (Tilia cordata Mill.) – 29,3±3,9 % ir uosialapių klevų (Acer negundo L.) – 28,2±3,1 %. Ypač didelės paprastųjų kaštonų lajų defoliacijos pagrindinė priežastis – ne oro tarša, o keršosios kaštoninės kandelės (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) pažeidimai. Apskaitos medžių dechromacija palyginti nedidelė. Paly-ginus 2008 ir 2002 metų medžių būklės stebėsenos duomenis, akivaizdus medžių, išskyrus paprastuosius kaštonus (Aescu-lus hippocastanum L.), būklės pagerėjimas. Nustatyti medžių morfologinių rodiklių skirtumai miesto mikrorajonuose. Taikant ArcGIS programą atliktas miesto teritorijos zonavimas, pagal vidutinę medžių lajų defoliaciją išskiriant 5 aplinkos būklės zonas, indikuojančias aplinkos palankumą medžiams augti: medžiams augti labai palanki (lajų defoliacija ≤15 %); palanki (16–25 %); vidutiniškai palanki (26–35 %); nepalanki (36–45 %) ir labai nepalanki (defoliacija >45 %)
The paper presents the results of monitoring the changes of selected parameters in different tree species carried out on 69 observation plots in the city of Kaunas in 2002 and in 2008. The morphological parameters (crown defoliation, foliage discolouration, fruiting rate and amount of dry branches) of 769 sampled trees were evaluated. The investigation indicated that trees growing closer to streets had greater defoliation compared to trees growing in city wooded areas or parks far from the streets. The largest average crown defo-liation was observed for Aesculus hippocastanum L. – 45.3±2.5%, Tilia cordata Mill. – 29.3±3.9% and Acer negundo L. – 28.2±3.1%. The main reason of large crown defoliation and worse health condition of Aesculus hippocastanum was air pollution and the cankerous impact of Cameraria ohridella Deschka & Dimic. It is established that large tree foliage dechromation is not widespread in the city of Kaunas. The comparison of monitoring data of 2008 and 2002 indicated the trend of improvement in the health condition of all the tree species, except Aesculus hippocastanum L. The differences in the morphological parameters for the sampled trees in different city regions were estimated. Using an ArcGIS program a map was created with 5 zones for crown defolia-tion in trees for the city of Kaunas: (defoliation ≤15%) a very favourable zone; (defoliation 16–25%) a favourable zone; (defoliation 26–35%) a moderately favourable zone; (defoliation 36–45%) an unfavourable zone; (defoliation >45%) a very unfavourable for tree growth zone. These zones indicated the degree of suitability of the city environment to tree growth
Internet: https://doi.org/10.3846/jeelm.2010.25
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

8
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.