Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52369
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Vilkaitė, Milda;Dėdelė, Audrius
Title: Oro taršos pokyčių analizė ir prognozė Klaipėdos mieste
Other Title: Air pollution analysis and forecast in Klaipeda city
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 21-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2015 m. gegužės 6-7 d. = Human and nature safety : proceedings of the 21th international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2015, d. 1
Extent: p. 98-101
Date: 2015
Keywords: Oro tarša;Poveikis sveikatai;Meteorologinės sąlygos;Prognozė;Air pollution;Health effects;Meteorology;Forecast
Abstract: Viena iš pagrindinių aplinkos taršos problemų yra oro tarša, kuri sparčiai didėja ir kelia pavojų ne tik ţmonių sveikatai, tačiau ir visai gyvajai gamtai. Darbo tikslas – išanalizuoti oro kokybės pokyčius, įvertinti meteorologinių veiksnių poveikį teršalų sklaidai ir atlikti oro taršos prognozę Klaipėdos mieste. Tyrime buvo naudojami dviejų automatizuotų oro kokybės stebėsenos stočių duomenys ir kranto meteorologijos stoties duomenys. Didţiausia (40,8 µg/m³) vidutinė kietųjų dalelių (KD10) koncentracija buvo nustatyta 2013 m. pavasarį, o maţiausia (23,1 µg/m³) – vasarą. Vertinant meteorologinių veiksnių poveikį teršalų sklaidai, nustatyti vidutinio stiprumo, neigiami, statistiškai reikšmingi korialiaciniai ryšiai tarp CO ir temperatūros (r = -0,55, p = 0,00) ir tarp NO2 ir vėjo greičio (r = -0,47, p = 0,00)
Internet: http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/98-101_Vilkaite_Dedele_II_55.pdf
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.72 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on May 1, 2021

Download(s)

14
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.