Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52178
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kaupelytė, Dalia;Seilius, Mantas;Zinkevičiūtė, Rūta
Title: Risk management disclosure in Lithuanian commercial banks financial statements
Other Title: Informacijos apie rizikos valdymą atskleidimas Lietuvos komercinių bankų finansinėse ataskaitose
Is part of: Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives. Akademija (Kauno r.) : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014, nr. 1(9)
Extent: p. 44-51
Date: 2014
Note: elektroninio leidinio ISSN 2351-5597
Keywords: Rizika finansinė;Rizikos valdymas;Bankų finansinės ataskaitos;Nacionaliniai reguliavimo reikalavimai;Basel II;Risk finansial;Risk management;Banks financial statements;National regulatory requirements;Basel II
Abstract: Finansinėms institucijoms, atskleidžiant informaciją apie rizikų valdymą, taikomi tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai reguliavimo reikalavimai. Tarptautiniai reikalavimai atskleidžiami ir detalizuojami Bazelio bankų priežiūros komiteto (susitarimai „Bazelis II“ ir „Bazelis III“) bei Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, 7 TFAS). Šio straipsnio tikslas – atlikus informacijos apie rizikų valdymą atskleidimui taikomų reguliavimo reikalavimų analizę, įvertinti šios informacijos atskleidimo Lietuvos bankų finansinėse ataskaitose mastą. Tikslui pasiekti naudojamas turinio analizės metodas, atliekant duomenų kodavimą. Tyrimo kriterijai buvo padalinti į 5 pagrindines grupes: bendrąją politiką, kapitalo pakankamumą, kredito riziką, rinkos riziką, operacinę riziką. Iš viso buvo išskirti 34 kriterijai.Analizei buvo pasirinkta 7 Lietuvoje registruoti komerciniai bankai: AB „Swedbank“, AB „SEB“, AB „DNB“, AB „Citadele“, AB „Medicinos Bankas“, AB „Šiaulių bankas“ ir AB „Finasta“. Tyrimas apima 2009- 20013 m. laikotarpį. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos bankai finansinėse ataskaitose pateikia vis daugiau ir daugiau informacijos apie rizikų valdymą. Taip pat padarytas pastebėjimas, jog atskleidžiamos informacijos apie rizikų valdymą mastas priklauso nuo banko dydžio. Tuo tarpu informacijos kiekis apie atskiras rizikas labai skiriasi: daugiausia informacijos pateikiama apie kredito riziką.[...]
Financial institutions have to follow International regulatory requirements and national regulations for risk management disclosure. International regulations are developed by Basel Committee of Banking Supervision (known as Basel II and Basel III) and International Financial Reporting Standards (IFRS 7) introduced by International Accounting Standards Board. National requirements in Lithuanian are developed by Lithuanian central bank. Financial institutions, banks, are expected to provide timely and transparent information about risk exposures, correspondence to minimum regulatory requirements, risk computation methods etc. Still there are some questions raised how these de facto regulations are implemented in practice. The goal of empirical research was to investigate the extent of risk management disclosure in Lithuanian commercial banks financial statements. Data sample constituted of 7 commercial banks that are legally registered in Lithuania: AB “Swedbank”, AB “SEB”, AB “DNB”, AB “Citadele”, AB “Medicinos Bankas”, AB “Šiaulių bankas”, AB “Finasta”. The period of 2009 – 2013 was analysed. The content analysis as analytical tool was employed. Research criteria were divided into 5 major groups: general policy, capital adequacy, credit risk, market risk, and operational risk. In total 34 criterions were developed. Coding of text was performed by counting words for each criterion. Our evidence supports the conjecture that Lithuanian commercial banks provide more and more risk reporting. Also, we find that the extent of risk management disclosure is greater with the bigger size of reporting bank. Meanwhile, the extent for different risk management disclosure varies significantly: credit risk management is most reported risk. [...]
Internet: http://afk.asu.lt/file/repository/Mokslo_zurnalas_2014.pdf
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2014, vol. 9, no. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.