Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47962
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Dėdelė, Audrius;Gražulevičienė, Regina
Title: Urbanistinės aplinkos oro taršos azoto dioksidu įtaka mažos naujagimių kūno masės rizikai
Other Title: The impact of urbanistic environment nitrogen dioxide concentrations on low birth weight risk
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 16-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2010 m. gegužės 12-14 d., birželio 17-19 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2010, D. 1
Extent: p. 113-116
Date: 2010
Keywords: Azoto dioksidas;Ekspozicija;Modeliavimas;Maža naujagimių kūno masė;Atvejis-kontrolė;Tyrimas;Nitrogen dioxide;Exposure;Modelling;Low birth weight risk;Case-control;Study
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama Kauno miesto transporto srautų keliamos oro taršos poveikis besivystančiam vaisiui, naujagimiams – jautriausiai populiacijos daliai. Šio epidemiologinio tyrimo tikslas – nustatyti mažos naujagimių kūno masės rizikos priklausomybę nuo nėštumo metu motinas veikusios oro taršos azoto dioksidu (NO2) ekspozicijos dydžio. Ryšiui nustatyti atliktas atvejis – kontrolė tyrimas, kuris apėmė visus 2008–2009 m. Kaune gimusius vienavaisius naujagimius. Atvejų grupę sudarė 199 mažos kūno masės, o kontrolinę – 3876 normalios kūno masės (≥2500 g) vienavaisiai naujagimiai. Informacija apie potencialius mažos naujagimių kūno masės rizikos veiksnius surinkta naudojant standartizuotus klausimynus. Azoto dioksido poveikis motinoms buvo nustatytas atlikus oro taršos modeliavimą AIRVIRO programa. Buvo išskirtos trys NO2 ekspozicijos zonos. Naudojant daugiaveiksnę analizę apskaičiuota standartizuota santykinė mažos naujagimių kūno masės rizika (galimybių santykis GS) tarp skirtingos NO2 ekspozicijos veikiamų ir neveikiamų moterų ir jos 95 %. pasikliautinieji intervalai (PI). Kontroliuojant nėštumo trukmės, motinos rūkymo, šeiminės padėties ir išsimokslinimo įtaką, nustatyta, kad mažos naujagimių kūno masės rizika didėjo, didėjant oro taršai NO2. Motinoms, gyvenančioms vidutinės NO2 taršos zonoje (10–20 μg/m3) rizika turi tendenciją didėti 61 %. (GS=1,61; 95 % PI 0,87-2,99), o dižiausios NO2 taršos zonoje (>20 μg/m3), rizika pagimdyti mažos kūno masės naujagimį buvo daugiau kaip 2 kartus didesnė (GS=2,18; 95 % PI 1,15-4,11) nei gyvenančioms aplinkoje, kur vidutinis metinis NO2 taršos lygis neviršija 10 μg/m3
Nitrogen dioxide (NO2) is the main traffic-related urban air pollutant associated with health effects. The study aim was to determine the effect of maternal exposure to NO2 during pregnancy on low birth weight (LBW) risk in Kaunas, Lithuania. Case-control study comprised all singleton newborns, born to Kaunas citizens in 2008-2009. Case group comprised 199 low birth weight newborns (20 μg/m3) it was by 2.18 fold higher (OR=2,18; 95 % PI 1,15-4,11) to compare to NO2 exposure zone below 10 μg/m3. The study results indicate that residential air pollution might contribute to low birth weight risk
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/47962
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.88 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

142
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.