Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46427
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Juknys, Romualdas;Januškaitienė, Irena;Dikšaitytė, Austra;Šliumpaitė, Irma
Title: Impact of warming climate on barley and tomato growth and photosynthetic pigments
Other Title: Šylančio klimato poveikis miežių ir pomidorų augimui ir fotosintezės pigmentams
Is part of: Biologija = Biology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, T. 58, nr. 2, 2012
Extent: p. 87-97
Date: 2012
Keywords: CO2 koncentracija;Temperatūra;Miežiai;Pomidorai;Biomasė;Pigmentai;Elevated CO2;Temperature;Barley;Tomato;Biomass;Pigments
Abstract: Sparčiai didėjantis CO2 kiekis atmosferoje ir jo galimybė keisti pasaulio klimatą pastaruoju metu yra viena iš svarbiausių susirūpinimą pasaulyje keliančių problemų. Svarbu išsiaiškinti, kaip įvairios žemės ūkio kultūros reaguos į suprojektuotus skirtingus padidėjusio CO2 lygius ateityje ir jo sąveiką su aukštesne temperatūra. Šiame eksperimente buvo tiriamas diferencijuotas ir kompleksinis skirtingos koncentracijos CO2 (dabartinė – 350 ppm, 700, 1 500 ir 3 000 ppm) ir aukštesnės temperatūros (dabartinė +4 °C dieną / 5 °C naktį) poveikis miežių (Hordeum vulgare L. cv. ‘Aura’) ir pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill. cv. ‘Svara’) augimo savybėms. Eksperimentas buvo vykdomas uždarose kontroliuojamos aplinkos kamerose. Rezultatai rodo, kad dabartinis atmosferos CO2 lygis ribojo tirtų žemės ūkio rūšių augimą. Tiriant diferencijuotą CO2 koncentracijos poveikį, didžiausia abiejų rūšių biomasė buvo nustatyta esant 1 500 ppm CO2 koncentracijai, tačiau didžiausia tirta CO2 koncentracija (3 000 ppm) buvo reikšminga tik miežių biomasės stimuliacijai. Didžiausia abiejų rūšių sukaupta biomasė buvo nustatyta esant kompleksiniam padidėjusios koncentracijos CO2 ir aukštesnės temperatūros poveikiui, kai miežių ir pomidorų ji padidėjo atitinkamai 43,0 ir 37,6 % (p < 0,05), palyginti su kontroliniais augalais. Tirtų rūšių visų matuotų rodiklių faktorinė dispersinė analizė Anova rodo, kad miežiams svarbesnis klimato veiksnys buvo didesnė CO2 koncentracija (700 ppm), o aukštesnės temperatūros (dabartinė +4 °C dieną / 5 °C naktį) poveikis buvo daug silpnesnis. Pomidorams, kaip šilumą mėgstantiems augalams, esminis klimato veiksnys buvo aukštesnė temperatūra, o 700 ppm CO2 koncentracijos poveikis buvo kur kas mažesnis
One of the major issues of global concern today is rapidly increasing levels of CO2 in the atmosphere and its potential to change the world climate. It is important to understand how different agricultural cultivars will respond to different projected future levels of elevated CO2 and its association with increasing temperatures. In this experiment, there were examined single and combined effects of different CO2 levels (ambient 350 ppm, 700, 1 500 and 3 000 ppm) and elevated temperature (ambient +4 °C-day/5 °C-night) on barley (Hordeum vulgare L. cv. ‘Aura’) and tomato (Lycopersicon esculentum Mill. cv. ‘Svara’) growth characteristics. Experiments were conducted in the closed environment-controlled chambers. The results showed that the current ambient level of atmospheric CO2 concentration was a growth limiting factor for the investigated agricultural species. Under single CO2 effect the greatest biomass accumulation of both plants was observed at 1 500 ppm concentration. However the highest investigated concentration of CO2 (3 000 ppm) significantly stimulated only biomass of barley. The highest biomass accumulation was detected under combined effect of elevated CO2 and temperature, when the increases were 43.0 and 37.6% (p < 0.05) for barley and tomato respectively, compared to reference treatment. The factorial Anova analysis of all measured indices of investigated plants showed that the prior climate factor for barley was elevated CO2 (700 ppm) while the effect of increased temperature (ambient +4 °C-day/5 °C-night) was much weaker. Whereas for tomato, which is considered as warmthloving plant, substantial climate factor was elevated temperature, and the effect of 700 ppm CO2 had a markedly weaker input
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/biologija/article/view/2490
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml14.72 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

154
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.